TERUG NAAR ONS TEAM

Liesbeth Stammen

senior adviseur - GZ-psycholoog

Liesbeth Stammen

senior adviseur - GZ-psycholoog

"Je doet er toe. Het is zo lang geleden, dat ik bij je zat in de klas. Wat je me leerde ben ik vergeten, ik herinner me alleen hoe je was."

Het raakt me als mensen weer kansen, openingen en een positieve ontwikkeling zien. Vooral als dit de omgang met elkaar betreft. Het begrepen voelen en gehoord worden staat centraal in mijn werk met leerkrachten, leerlingen, intern begeleiders (IB’ers), ondersteuningcoördinatoren (OCO’s) of ouders. Door de ander te laten ontdekken of ervaren dat je er wel degelijk toe doet en je bij kan dragen aan veranderingen en verbeteringen, hoe klein ook, dat juist jij het verschil kan maken, is telkens weer bijzonder.

Als GZ-psycholoog voer ik binnen onderwijsondersteuning gerelateerde taken uit op verschillende scholen binnen de regio Noord-Limburg. Ik heb werkervaring binnen het basis-, voortgezet -, speciaal basis- en praktijkonderwijs en (voortgezet)speciaal onderwijs. Ik heb werkervaring met het ontwikkelen van gedragsklassen en het voeren van begeleidende gesprekken met leerlingen bovenschools als binnen scholen.

Ik ben daarnaast regiebehandelaar dyslexie. Ook maak ik al een aantal jaren deel uit van verschillende adviesteams en commissies als lid en voorzitter, daarbij altijd het belang wegend van het kind en de haalbaarheid voor de leerkracht.

BIG-nummer: 19049676525

Publicaties

  • Bokkers, S., Gerwen, N. van, Geraads, A., Wienen, B., Hulstijn, N., Janssen, M., Titulaer, S., Stammen, L. & Ven, M. van de (2020). Pedagogisch optimisme in het primair en voortgezet onderwijs. Venlo: BCO Onderwijsadvies en -ondersteuning. https://publicaties.bco-onderwijsadvies.nl/hgpd/magazine

Verhaal uit de praktijk

Lees hier een praktijkverhaal waar Liesbeth bij betrokken is.