TERUG NAAR ONS TEAM

Judith Joosten

adviseur - orthopedagoog - consulent onderwijsondersteuning zieke leerlingen

Judith Joosten

adviseur - orthopedagoog - consulent onderwijsondersteuning zieke leerlingen

"'Help mij het zelf te doen' - Maria Montessori"

Het mooie aan het werken in het basisonderwijs vind ik dat je aan het begin staat van de ontwikkeling van een leerling. De verwondering zien in de ogen van de leerling wanneer het is gelukt om een complexe rekensom zelf op te lossen. Of een leerling die met trots komt vertellen dat het nu zelfstandig is gelukt om de onenigheid met een klasgenoot uit te praten.

Ik ben iemand die graag de samenwerking met andere professionals opzoekt om vanuit verschillende perspectieven naar de ontwikkeling van het kind te kijken. Samen weet je meer dan alleen! Ik hecht veel waarde aan transparante communicatie, doelgerichtheid en denken vanuit mogelijkheden. Daarbij vind ik het belangrijk goed aan te sluiten bij de visie van de school en de kennis en ervaring van de betrokkenen.

Binnen BCO Onderwijsadvies en -ondersteuning ben ik werkzaam als adviseur en orthopedagoog in het primair onderwijs. Ik richt mij voornamelijk op leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften en de zorg binnen een school, denk bijvoorbeeld aan het geven van consultaties en het uitvoeren van interim-klussen. Daarnaast vervul ik de functie als consulent onderwijsondersteuning zieke leerlingen, waarbij ik zowel ouders als school ondersteun in het vinden en behouden van een goede balans tussen school en ziek zijn/beter worden.

Verhaal uit de praktijk

Lees hier een praktijkverhaal waar Judith bij betrokken is.