TERUG NAAR ONS TEAM

Jo Hollands

consulent taalstimulering / logopedist

Jo Hollands

consulent taalstimulering / logopedist

"In elk kind schuilt een schat aan mogelijkheden."

Als logopedist/consulent taalstimulering ben ik al jaren betrokken bij de ontwikkelingen in de voor- en vroeg schoolse periode. Tot mijn taak behoorde onder andere het vroegtijdig opsporen, preventie en curatie van spraak-taalontwikkelingsproblemen. Mijn zorg ging toen voornamelijk rechtstreeks uit naar het kind. De laatste jaren is het accent meer komen te liggen op preventie, advisering en coaching. Hierbij is een intensief contact met leerkrachten, leidsters en ouders een belangrijke voorwaarde om een goede zorg voor het kind te kunnen waarborgen. Met veel plezier ben ik verbonden aan basisscholen en peuterspeelzalen waar ik als logopedist werkzaam ben. Samen nemen wij onze verantwoordelijkheid voor het welzijn van onze leerlingen en kinderen. Het netwerk dat door de jaren is opgebouwd is onmisbaar en bewijst vaak zijn daadkracht. Met veel zorg en aandacht worden kinderen begeleid. Wat ik steeds benadruk is de kracht en potentie die in ieder kind schuilt. Mijn uitgangspunt is dan ook het positief pedagogisch optimisme. BCO staat hier mede voor garant.

Heb je vragen of kan ik je ergens mee helpen?