TERUG NAAR ONS TEAM

Jeanine Keijsers

adviseur - orthopedagoog

Jeanine Keijsers

adviseur - orthopedagoog

"Het betrekken van ouders én het kind is heel waardevol, evenals kijken naar wat wél mogelijk is in plaats van wat niet."

Door het werken met kinderen heb ik geleerd dat een goede samenwerking tussen alle betrokken partijen (kind, ouders en school) van groot belang is om stappen vooruit te kunnen zetten. Ouders kennen hun kind het beste en een kind kan zelf vaak goed verwoorden wat er goed of minder goed gaat en wat helpend is. Een gelijkwaardige rol voor alle gesprekspartners zie ik als een grote meerwaarde: ieder brengt zijn eigen, waardevolle kwaliteiten mee. Als alle partijen samen hun schouders eronder zetten en kijken naar wat wél mogelijk is dan pas komt er een verandering tot stand.

Ik heb gewerkt binnen de jeugdhulpverlening, het (speciaal) basisonderwijs en het voortgezet onderwijs en heb gemerkt dat een ondersteunende rol binnen het onderwijs goed bij me past en me veel uitdaging biedt.

Bij BCO kun je me tegenkomen in de rol als adviseur op het gebied van onderwijsondersteuning, waarbij ik scholen ondersteuning bied in verschillende vraagstukken op het gebied van passend onderwijs.

Verhaal uit de praktijk

Lees hier een praktijkverhaal waar Jeanine bij betrokken is.

Heb je vragen of kan ik je ergens mee helpen?