TERUG NAAR ONS TEAM

Jacklien Waterval – van Marrewijk

consulent taalstimulering / logopedist

Jacklien Waterval – van Marrewijk

consulent taalstimulering / logopedist

"Elk kind heeft bijzondere kwaliteiten. Die moeten de kans krijgen om te groeien."

Vanaf het moment dat ik begon aan de opleiding logopedie, wist ik dat ik als logopedist met kinderen wilde werken. Kinderen ondersteunen bij de taalontwikkeling geeft mij ontzettend veel voldoening en energie. Sommige kinderen hebben wat meer ondersteuning nodig bij het leren communiceren, dan kijk ik met ouders en leerkrachten naar de mogelijkheden om deze communicatie te verbeteren, zodat het kind de kans krijgt om te groeien. Samenwerken met ouders en andere betrokkenen vind ik dan ook heel erg belangrijk, door de expertises te bundelen kunnen we het kind optimaal laten ontwikkelen.

In 2005 ben ik gestart in de vrijgevestigde praktijk en werkte ik tevens binnen diverse basisscholen als logopedist en dyslexiebehandelaar. In de afgelopen 17 jaar heb ik veel ervaring opgedaan op het gebied van spraak/taal, NT2 en lees- en spellingproblemen. Deze kennis kan ik nu toepassen bij mijn werkzaamheden binnen BCO Onderwijsadvies en -ondersteuning.

Binnen BCO ben ik werkzaam als consulent taalstimulering /  logopedist en bezoek ik peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en scholen. Ik observeer en screen kinderen op het gebied van spraak, taal en communicatie. Waar nodig, verwijs ik kinderen door. Daarnaast adviseer ik ouders en pedagogisch medewerkers met betrekking tot taalstimulering.