TERUG NAAR ONS TEAM

Ivo Wassen

adviseur

Ivo Wassen

adviseur

"'Als de ladder tegen de verkeerde muur staat brengt elke stap ons alleen maar dichter bij de verkeerde bestemming'- Stephen Covey"

Het is mijn missie om vanuit oprechte betrokkenheid met jou en je collega’s op zoek te gaan naar datgene wat jou als leerkracht of jouw school helpt om tegemoet te komen aan de onderwijsbehoeften van jouw leerlingen. Samen gaan we op zoek naar krachtbronnen binnen de school om deze op de juiste manier aan te spreken t.b.v. je eigen ontwikkeling, de schoolontwikkeling en de ontwikkeling van die ene leerling op jouw school, rekening houdend met de situatie zoals die is. Steken jij en je collega’s jullie kostbare tijd en energie in de juiste dingen of staat de ladder ondanks het harde werk tegen de verkeerde muur? Graag help ik leerkrachten individueel, maar ook teams om de juiste doelen te stellen: ‘Als doelen helder zijn, wordt de weg om ze te bereiken zichtbaar.’

Ik ben ondertussen al zo’n 20 jaar werkzaam binnen het onderwijs. Eerst als leerkracht, later als schoolleider en nu als adviseur. Zowel in mijn werk als leerkracht als in mijn werk als schoolleider ben ik gewend om te werken vanuit goede relaties. In dialoog met de ander richting geven aan goed en inspirerend onderwijs.

In mijn werkzaamheden bij BCO Onderwijsadvies en -ondersteuning richt ik mij vooral op inhouden op het gebied van rekenonderwijs, didactische vaardigheden en (hoog)begaafdheid. Daarnaast kan ik jou en je team helpen om te komen tot een inspirerende en breed gedragen visie op goed onderwijs.