TERUG NAAR ONS TEAM

Hanne Jacobs

adviseur - orthopedagoog - consulent onderwijsondersteuning zieke leerlingen

Hanne Jacobs

adviseur - orthopedagoog - consulent onderwijsondersteuning zieke leerlingen

"Laat je uitdagen!"

Leerlingen van nu zijn de wereldburgers van de toekomst. Daarom is het belangrijk om kinderen voor te bereiden op hun toekomstige rol in de maatschappij. Hierbij heeft de leerkracht een ongekend belangrijke taak: onderwijzen. Als we ons richten op de kern van ons vak, dan bieden we eerlijke onderwijskansen. En elk kind heeft recht op zo’n eerlijke kans binnen het best passende onderwijs. Onderwijs kunnen we vervolgens het beste vormgeven door empirisch-verkregen wetenschappelijk bewijs naast expertise en ervaring te leggen. Evidence informed werken is iets wat bij mij past.

In het vormgeven van onderwijs wil ik een bijdrage leveren door jou de ondersteuning te bieden die je nodig hebt. Jouw verandervraag maakt mij nieuwsgierig. Samen met de intern begeleider, teamleider en leerkracht ga ik de uitdaging aan en werk ik oplossingsgericht. Samenwerking tussen alle betrokkenen vind ik van groot belang om uiteindelijk te komen tot ontwikkeling. Daarom zetten we het kind centraal en vormen we daar omheen een netwerk van ouders, onderwijsprofessionals en waar nodig andere expertises.

Na het afronden van mijn opleiding tot leerkracht basisonderwijs heb ik werkervaring opgedaan binnen het primair onderwijs. Tegelijkertijd ben ik iemand die altijd wil leren en mezelf wil ontwikkelen, vandaar mijn keuze voor een andere uitdaging: de opleiding Pedagogische Wetenschappen met de specialisatie leren en ontwikkeling. Na het behalen van mijn diploma ben ik aan de slag gegaan als orthopedagoog en ambulant onderwijskundig begeleider binnen het primair, voortgezet en speciaal (voortgezet) onderwijs. Deze ervaring neem ik mee in het aangaan van nieuwe uitdagingen.

Binnen BCO Onderwijsadvies en -ondersteuning ben ik werkzaam als adviseur op het gebied van leerlingondersteuning. Binnen deze werkzaamheden voer ik consultatiegesprekken, observaties, kindgesprekken en onderzoek uit. Ik richt mij in mijn werk als consulent onderwijsondersteuning zieke leerlingen op het ondersteunen van leerkrachten, intern begeleiders, ouders en leerlingen die (langdurig) ziek zijn.