TERUG NAAR ONS TEAM

Germine Meuwissen

adviseur - GZ-psycholoog

Germine Meuwissen

adviseur - GZ-psycholoog

"Blijven geloven in de ontwikkelkracht en mogelijkheden van iedereen. "

Elke dag biedt nieuwe kansen. Door met elkaar in gesprek te gaan zien wat je al hebt bereikt en waar nog kansen liggen om te groeien. Wat wil je nog leren, wat wil je behouden en wat wil je veranderen?

Mijn drijfveer is samen te zoeken wat hiervoor nodig is en dit om te zetten in concrete acties. De leerkracht, de leerling en de ouders hebben elk hun verantwoordelijkheid. Het is belangrijk om oog te hebben voor de successen die worden bereikt, dit samen te vieren en te achterhalen wat de succesfactoren zijn.

Als adviseur en psycholoog geniet ik elke dag van de contacten met leerlingen en professionals binnen de scholen. Door de vraag van de professional te erkennen en de juiste vragen te stellen doorloop je samen een proces om passende antwoorden te vinden.
Ook in mijn rol als gedragsspecialist bij een ondersteuningsloket voor passend onderwijs richt ik me vooral op de interactie bij het begeleiden van het proces, waarbij alle aanwezige disciplines vanuit hun rol iets toevoegen aan een mogelijke oplossing.
Een krachtig middel om een leerproces te begeleiden is het inzetten van beeldmateriaal. Als coach en opleider zie ik professionals groeien in hun rol, waarin ze steeds meer reflecteren en eigenaar worden van hun leerproces.

BIG-nummer: 99049632625

Heb je vragen of kan ik je ergens mee helpen?