TERUG NAAR ONS TEAM

Gerda van Veen

adviseur

Gerda van Veen

adviseur

"Een goede inzet op OAB/VVE geeft kinderen de ontwikkelkansen die zij verdienen, laten we er samen voor gaan!"

Mooi om vanuit mijn kennis en ervaring op het gebied van onderwijsachterstandenbeleid en voor- en vroegschoolse educatie, gemeenten te kunnen ondersteunen bij de (door)ontwikkeling van beleid. Dit vanuit de gedachte dat een optimale inzet op deze beleidsterreinen bijdraagt aan de ontwikkelkansen die kinderen verdienen.

Als adviseur ondersteun ik opdrachtgevers bij de vormgeving, monitoring en evaluatie van gemeentelijk OAB/VVE-beleid. Vanuit actuele informatie zorg ik voor een helder kader waarbinnen ruimte is voor zowel de wettelijke aspecten van OAB/VVE als voor maatwerk op gemeentelijk niveau. Daarbij vind ik het belangrijk om samenwerking op te zoeken met de diverse partners in het werkveld. Naast de voor- en vroegschoolse partners denk ik aan o.a. de GGD, het CJG en de bibliotheek. Ook over de vraag hoe zij ouders kunnen betrekken bij de (taal)ontwikkeling van hun kind denk ik graag mee.

Na mijn studie Onderwijskunde ben ik geruime tijd werkzaam geweest bij diverse gemeenten, steeds binnen het Sociale Domein. Onderwijsachterstandenbeleid, voor- en vroegschoolse educatie en kinderopvang waren de laatste jaren mijn specifieke beleidsterreinen. Ik zie het als een kans en uitdaging om mijn eerder verworven kennis en ervaring nu vanuit mijn rol als adviseur bij BCO Onderwijsadvies en -ondersteuning in te zetten voor gemeenten.