Ons team

TERUG NAAR DE LIJST

Erno Mijland

associé

Erno Mijland

associé

"Alles kan altijd beter"

Leren en ontwikkelen gaat over zoveel meer dan kennis overdragen. Samen op onderzoek gaan, bronnen raadplegen, nieuwe aanpakken uitproberen, elkaar helpen en creatief uitdagen met gerichte feedback. Maar ook experimenteren, fouten durven maken, ideeën en inspiratie delen, een feestje vieren als een aanpak succesvol blijkt. Het is mijn missie om teams van onderwijsprofessionals hierbij te begeleiden, met als perspectief altijd het bijdragen aan de ontwikkeling van leerlingen en studenten.

Ik raak anderen door in mijn begeleiding te laten ervaren wat de kracht van creëren en denken is. Ik werk daarbij op een onderzoekende manier, waarbij ik het eigenaarschap van het team steeds voorop stel. Dit doe ik in de vorm van teambijeenkomsten en coaching. Daarbij ben ik altijd op zoek naar de vonk, naar de energie die ontwikkelingen in een stroomversnelling kunnen brengen.

Inhoudelijk heb ik me de afgelopen decennia vooral ontwikkeld op de strategische, beleidsmatige en veranderkundige kant van onderwijs en ICT. Steeds vanuit de vraag: hoe kan technologie het leren en ontwikkelen verrijken en faciliteren, zodat lerenden met al hun mogelijkheden nog beter tot hun recht komen? Daarbij hoort ook het inzetten van ICT om slimmer (samen) te werken en te organiseren. Met mijn achtergrond als docent werk ik ook graag met teams aan vraagstukken rond activerende didactiek en onderzoekend leren. Ik schreef artikelen en boeken over o.a. onderwijs in perspectief van een snel veranderende wereld, sociale media in het onderwijs, games en de inzet van ontdeklabs als motor voor innovatie.

Ik ben ruim vijf jaar werkzaam geweest als senior adviseur van BCO Onderwijsadvies en -ondersteuning; sinds 2021 mag ik me associé noemen. Als associé bij BCO ben ik actief met het begeleiden van teams die stappen willen maken met de didactiek van onderzoekend leren of het werken aan digitale vaardigheden van zowel docenten als leerlingen. Ook ben ik inzetbaar voor het (gezamenlijk) ontwerpen van creatieve studiebijeenkomsten en als dagvoorzitter op studiedagen.

Hiernaast ben ik beleidsadviseur onderwijs en digitalisering bij SintLucas, een creatieve vakschool voor VMBO en MBO, met locaties in Boxtel en Eindhoven. Bij de Bibliotheek de Kempen ben ik lid van de Raad van Toezicht en auteur.