TERUG NAAR ONS TEAM

Cindy Debie

consulent taalstimulering / logopedist

Cindy Debie

consulent taalstimulering / logopedist

"'Het belangrijkste in communicatie is te horen wat er niet wordt gezegd' - Peter F. Drucker"

Ik vind dit een prachtige uitspraak die weergeeft waarom communicatie soms zo complex en alles behalve vanzelfsprekend is! Kinderen die de taal nog aan het leren zijn communiceren nog meer (dan wij volwassenen) non-verbaal. Soms is dit gedrag voor ons als ouder of professional moeilijk te ‘lezen’.  Wat communiceert het kind met zijn gedrag en hoe kunnen wij het kind samen helpen om beter in verbinding te staan met zichzelf en zijn/haar omgeving?

Dit maakt mijn werk als logopedist/consulent taalstimulering zo enorm boeiend! Enerzijds het kijken naar kinderen, het signaleren wat een kind ‘vraagt’ om verder te komen in zijn/haar ontwikkeling en anderzijds het samenwerken met alle betrokkenen om een kind heen. Want door te leren van elkaars expertise, bieden we kinderen de kans om zich zo optimaal mogelijk te ontplooien!

Als logopedist/consulent taalstimulering bij BCO observeer en screen ik kinderen op peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en basisscholen op het gebied van spraak, taal, communicatie en beginnende geletterdheid. Op basis hiervan adviseer ik pedagogisch medewerkers, leerkrachten en/of ouders hoe de spraaktaalontwikkeling te stimuleren en waar nodig verwijs ik kinderen door.

Voordat ik bij BCO begon, heb ik vele jaren bij Kentalis gewerkt in de vroegbehandeling voor kinderen met een (vermoeden van een) taalontwikkelingsstoornis (TOS).  Aanvankelijk als pedagogisch behandelaar en vervolgens als logopedist, waar ik groepsbehandeling en individuele (logopedie)behandelingen verzorgde voor kinderen. Daarnaast bood ik voorlichting & kennisoverdracht aan ouders of professionals in de vorm van workshops en cursussen over TOS, Nederlands met Gebaren (NmG) of Meertaligheid.