TERUG NAAR ONS TEAM

Ben van der Heijden

senior adviseur - orthopedagoog

Ben van der Heijden

senior adviseur - orthopedagoog

"Ik geloof in de eigen ontwikkelkracht van mensen en wil deze vanuit mijn perspectief stimuleren. "

Het stimuleren van de eigen ontwikkelkracht doe ik door mensen vertrouwen te geven, ze een spiegel voor te houden en ze uit te dagen. Ik vind het belangrijk om mijn werk te kunnen doen vanuit heldere kaders die we samen afspreken. Binnen deze kaders moet de professional de ruimte krijgen om vanuit eigen verantwoordelijkheid en vrijheid te doen wat hem/haar goed dunkt. In ons werk is het essentieel dat je goed luistert en open, eerlijk, integer en respectvol communiceert. Maar ook dat je met anderen deelt wat jou bezighoudt, wat je analyse is en waarom je tot bepaalde keuzes bent gekomen. Hiervoor is het noodzakelijk om een veilige en plezierige werkomgeving te creëren.

In het verleden heb ik gewerkt als leerkracht binnen het voortgezet speciaal onderwijs. Hier werkte ik voornamelijk met jongeren die een Autisme Spectrum Stoornis hebben. Daarna heb ik als adjunct-directeur leidinggegeven aan de Ambulante Dienst in Venlo en heb ik als adviseur leerlingenzorg gewerkt bij BCO Onderwijsadvies en -ondersteuning. In 2015 heb ik de overstap gemaakt naar de gemeente waar ik als gedragsdeskundige de gezinscoaches inhoudelijk ondersteunde. En nu dus weer terug bij BCO.

Als ik terugkijk op mijn carrière dan valt me op dat ik vaak betrokken ben geweest bij de start van nieuwe ontwikkelingen. Ik vind het namelijk een uitdaging om zaken te ontwikkelen. Dit geeft me veel energie, voldoening en plezier.

Verhaal uit de praktijk

Lees hier een praktijkverhaal waar Ben bij betrokken is.