TERUG NAAR ONS TEAM

Ans Rutten

adviseur - consulent taalstimulering / logopedist

Ans Rutten

adviseur - consulent taalstimulering / logopedist

"Gelijke kansen voor alle kinderen. Ook met kleine stappen kun je ver komen!"

Niet alle kinderen hebben gelijke kansen bij hun start in het leven. Het vergroten van mogelijkheden voor kinderen in achterstandssituaties is een prachtige opdracht. Door samen te werken met ouders, leerkrachten en betrokkenen in de wijk kunnen we hun talenten naar boven halen en hun perspectief op een betere toekomst versterken.

Sinds 1980 werk ik in het onderwijs in verschillende rollen: leerlingbegeleider, logopedist/consulent taalstimulering, dyslexiebehandelaar, trainer Speelplezier en VVE Thuis en VVE-coach. De koppeling van een aantal van deze functies binnen de pilot Moelejaan was de opmaat naar het werk dat in nu uitvoer: logopedist/consulent taalstimulering en extern pedagogisch beleidsmedewerker voor de kinderopvang in een middelgrote gemeente met veel achterstandswijken. Samen met alle betrokkenen zetten we elke dag in op het optimaliseren van kansen voor kinderen.

Al heel jong wist ik dat ik het onderwijs in wilde. Zelf had ik het geluk een aantal bijzondere leraren te treffen. Zij leerden me dat het er niet om gaat waar je vandaan komt maar wie je bent. Deze les kon ik gedurende vele jaren vertalen naar de praktijk door mijn werk op scholen en peuterspeelzalen met kinderen die vaak in niet rooskleurige situaties opgroeien.

Vooral het samen ervaren dat kinderen stappen vooruit doen maakt me nog steeds enthousiast.