TERUG NAAR ONS TEAM

Annemieke Vercoulen

adviseur - orthopedagoog

Annemieke Vercoulen

adviseur - orthopedagoog

"Ik geloof in het kunnen van álle kinderen."

Kinderen helpen, die vastlopen in het leerproces en/of op het gebied van gedrag, dat is mijn grootste uitdaging. Kinderen waarvan gezegd wordt dat ‘ze het toch niet kunnen’ bestaan niet. Ik geloof in het kunnen van álle kinderen en help ze op weg om weer in zichzelf te geloven.

Binnen BCO Onderwijsadvies en -ondersteuning ben ik als orthopedagoog werkzaam binnen de leerlingondersteuning. Als adviseur kom ik op scholen in het primair onderwijs om leerkrachten, intern begeleiders en ouders een stap verder te helpen bij gedrag- en leervragen. Ik neem de specifieke kennis op het gebied van lezen en spellen mee vanuit de jaren ervaring die ik heb als projectleider dyslexie. Verder houd ik me bezig met een evidence-based programma op het gebied van preventie van leesproblemen. Daarnaast verzorg ik de cursus Ruimte voor baby’s, analyseer ik kwaliteit en opbrengsten van VVE-beleid voor de VVE-monitor en ben ik lid van de adviescommissie toelaatbaarheid.

Vanuit persoonlijke ervaring wist ik al vroeg dat ik de studie pedagogische wetenschappen aan de universiteit in Nijmegen wilde gaan doen. Mijn ervaring binnen het cluster II, kinderen met spraak-taalproblemen en andere communicatieproblemen, bevestigde dit. Van dichtbij heb ik gezien dat als je gelooft in een kind en dit laat zien, de begeleiding al voor meer dan de helft geslaagd is.

Verhalen uit de praktijk

Lees hier een praktijkverhaal waar Annemieke bij betrokken is.