TERUG NAAR ONS TEAM

Anne-Marie Hamers

consulent taalstimulering / logopedist

Anne-Marie Hamers

consulent taalstimulering / logopedist

"Contact met kinderen en hun ouders is een belangrijke drijfveer in mijn werk als logopedist."

Ik krijg energie door het vinden van aansluiting in het spel en de communicatie van het kind. Vanuit mijn opleiding en werkervaring kijk ik altijd naar de interesses en mogelijkheden van een kind. Door objectief te kijken op welk punt het kind zich bevindt in ontwikkeling, kom ik erachter wat hij of zij nodig heeft om zich verder te komen. Aansluiten en inspelen op het kind en zijn omgeving zijn het allerbelangrijkst om de juiste hulp te kunnen bieden.

Spel leert kinderen om sociaal te zijn en zichzelf uit te drukken. In spel wordt op twee manieren gecommuniceerd: verbaal en non-verbaal. Door het spel van kinderen te observeren, te volgen en te verrijken kan taal worden gevangen en toegevoegd op het eigen niveau van het kind. Daarnaast heeft spel een belangrijke impact op de algehele ontwikkeling en is het de mooiste manier om de taal te stimuleren.

In mijn werk bij BCO observeer ik als logopedist/consulent taalstimulering kinderen op peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en basisscholen op het gebied van spraak, taal en communicatie. Ik geef adviezen en soms verwijs ik kinderen door. Samenwerking met collega’s is daarbij onmisbaar.

Om de ontwikkeling van kinderen meer in zijn geheel te kunnen zien ben ik breed geschoold op het gebied van sensorische informatieverwerking. Ik neem in mijn observatie van spraak, taal en communicatie ook de werking van de zintuigen mee. Alle zintuigen werken de hele dag samen om ervoor te zorgen dat we goed reageren op onze omgeving. Als de zintuigen onvoldoende samenwerken, kan zich dit uiten in bijzonder gedrag. Ook voor het leren van taal is informatie nodig die vanuit onze zintuigen binnenkomt. Doordat kinderen met sensorische informatieverwerkingsproblemen vaak anders reageren, kan de interactie met hun omgeving bemoeilijkt worden. Dit heeft invloed op de communicatie en spraak-taalontwikkeling. Deze brede manier van kijken is een toegevoegde waarde voor mijn vak als logopedist.