TERUG NAAR ONS TEAM

Angelique Haasen

consulent taalstimulering / logopedist

Angelique Haasen

consulent taalstimulering / logopedist

"Kijk naar wat DIT kind in DEZE omgeving nodig heeft om goed te leren communiceren"

Nog altijd fascineert het me dat kinderen min of meer vanzelf leren praten. Veel ouders doen van nature het goede om de spraak- en taalontwikkeling van hun kind te stimuleren. En sommige ouders hebben hier net wat extra ondersteuning bij nodig, zodat ook hun kind goed leert praten. Die ondersteuning bied ik hun graag. Daarnaast is er ook een groep kinderen waarbij de spraak- en taalontwikkeling niet vanzelf verloopt: kinderen met een (vermoedelijke) TOS oftewel een taalontwikkelingsstoornis. Het is van groot belang om de kinderen die zorg nodig hebben er vroegtijdig uit te pikken en door te verwijzen. Hier houd ik me als consulent bij BCO veel mee bezig.

Meertaligheid is niet meer weg te denken in onze maatschappij, en is een groot goed. Maar ook meertalige kinderen kunnen een TOS hebben en ik zet mijn expertise graag in om onderscheid te maken tussen een blootstellingsachterstand en een TOS.

Als consulent bij BCO kom ik dagelijks in de peuteropvang, op kinderdagverblijven en in de onderbouw van basisscholen. Hier ben ik het aanspreekpunt voor pedagogisch medewerkers en leerkrachten en draag ik mijn kennis en handvatten aan hen over. Het werk is heel divers, zo observeer ik peuters door te participeren in hun spel en screen ik kleuters waarbij ik naast de spraak- en taalontwikkeling ook de fonemische vaardigheden meeneem. De puurheid van kinderen raakt me. Hun ontwikkelkracht. De intuïtie van hun ouders. De warme omgeving van een peuteropvang, een kinderdagverblijf en een school. Samen bekijken we wat er nodig is om dit kind vooruit te helpen. Ik raak mensen door mijn betrokkenheid en zorgvuldigheid.

Sinds 1993 ben ik werkzaam als logopedist, en heb inmiddels ruime ervaring opgedaan. Ik heb hoofdzakelijk met kinderen gewerkt, in zowel diagnostische als curatieve settingen. Ik kijk ernaar uit om mijn ervaring nu te kunnen meenemen in het preventieve werk bij BCO!