Letterlicht - digitale behandelmethode dyslexie

Letterlicht is een online behandelprogramma, bedoeld voor kinderen met ernstige dyslexie (ED). Met dit programma, dat tijdens onze dyslexiebehandelingen en thuis wordt gebruikt, kunnen kinderen op maat worden geholpen.

Combinatie online en offline

Letterlicht is altijd blended. Het programma Letterlicht is online, overige huiswerktaken zijn op papier. Letterlicht kiest bewust voor een combinatie van papier en digitaal: het is belangrijk om kinderen uit boeken te laten lezen en zelf te laten schrijven; motorische handelingen blijven belangrijk. Op een tablet kan kind óók op het touchscreen van de tablet schrijven, dit kan niet op een computer of laptop.

Wat maakt Letterlicht een krachtige methode?

  • De oefeningen zijn visueel aantrekkelijk en uitnodigend.
  • De oefeningen zijn ondersteund met gesproken tekst, want éérst luisteren en dan schrijven is enorm belangrijk.
  • Het gebruik van symbolen, die de structuur van klanken en woorden vereenvoudigen, is en blijft uitgangspunt.
  • Het programma staat in directe verbinding met het digitaal logboek, zo wordt de behandeling steeds aangescherpt op basis van geboekte resultaten.
  • Letterlicht zorgt voor meer plezier tijdens behandeling!

Inloggen

Start jouw kind met een dyslexiebehandeltraject of doorloopt hij/zij dit traject al? Dan kun je inloggen op www.letterlicht.com met jouw account. De inloggegevens heb je gekregen via de behandelaar. In Letterlicht staan instructievideo’s en is er snelstart hulp voor ouder en kind.

Letterlicht kan op elk device worden gebruikt: iPad/tablet, computer/laptop. Gebruik op telefoon wordt afgeraden.

Dashboard en logboek

Letterlicht werkt met dashboards. Er is een apart dashboard voor het kind, een voor de ouders en een voor de leerkracht, allen met een eigen inlog. Daarin kunnen de respectievelijke partijen de voortgang van de behandeling zien (door het logboek aan te klikken) en instructiefilmpjes bekijken. Ouders en leerkrachten kunnen daarnaast zien welke oefeningen er klaar staan voor die week en wat het kind al heeft gedaan maar ze kunnen deze oefeningen niet openen, dat kan alleen via het kind-dashboard.

Bij de oefeningen staan de weekdoelen en de steunkaarten (materialen) die het kind nodig heeft. Maar ook geheugensteuntjes in de vorm van steunkaarten die altijd belangrijk zijn voor deze leerling bij lezen/spelling.

Er is ruimschoots aandacht voor psycho-educatie.

Verhaal uit de praktijk

Hoe ervaren behandelaren en kinderen het werken met Letterlicht?

Benieuwd naar het gebruik van Letterlicht?

Neem contact met ons op voor meer informatie.