AanbodThema's

Leerweg ondersteunend onderwijs LWOO

Leerwegondersteunend onderwijs vormt een integraal onderdeel van de leerwegen in het vmbo. LWOO is bedoeld voor leerlingen die in principe wel de capaciteiten in huis hebben om een leerweg in het vmbo succesvol af te ronden, maar voor wie extra zorg noodzakelijk is om daadwerkelijk een vmbo-diploma te behalen.

Documenten voor aanmelding doorstroom zorgleerlingen POVO vind je op de website van Voortgezet Passend onderwijs Noordlimburg