Leerlingondersteuning

Thema

Geloof in de ontwikkelkracht van elk kind en ga uit van kansen! Met pedagogisch optimisme en het aanspreken van ieders talenten komt een kind in ontwikkeling.
"Kinderen zijn geen foto's, ze ontwikkelen zichzelf"

Rebeca en Mauricio Wild, auteurs van het boek 'In vrijheid leven'

 

Pedagogisch optimisme

Wij geloven in pedagogisch optimisme om de didactische ontwikkeling van het kind te stimuleren en optimaal te benutten. Hierbij gaan we uit van compenserende factoren van het kind, de school, de ouders en de omgeving om het kind zo optimaal mogelijk in ontwikkeling te brengen en te houden.

Hoe leert een kind?

Ieder kind leert op zijn eigen manier en heeft andere onderwijsbehoeftes. Zo is het ene kind talig ingesteld en denkt het andere kind juist veel meer in beelden. Verschillende leerstijlen, zoals bijvoorbeeld beelddenken en hoog sensitiviteit, zorgen ervoor dat leerlingen op verschillende manieren informatie tot zich nemen. Afstemming tussen leerkracht en leerling, het coöperatief leren, maar ook weten wat je nodig hebt om tot leren te komen, staan dan centraal.

Kinderen ondersteunen bij leren

Wij adviseren en ondersteunen hoe je kinderen het beste tot leren kunt brengen. Dit kan via een consultatie of onderzoek waarbij individuele hulpvragen bekeken worden, maar ook via brede schoolverbeteringstrajecten. Het kind en de leerkracht eigenaar maken van hun eigen leerproces en voorzien van 21e eeuwse vaardigheden is hierbij het doel. Want hoe kun je als leerkracht tegemoetkomen aan alle verschillende onderwijsbehoeften in je groep? Daar denken wij graag over mee.

Wil je meer weten over onze ondersteuning van kinderen bij leren?


Neem contact op met Willie Gielen via williegielen@bco-onderwijsadvies.nl.