Handelingsgerichte procesdiagnostiek (HGPD)

Steeds meer scholen gebruiken de werkwijze van HGPD als een aanpak om kinderen en jongeren met een specifieke ondersteuningsbehoefte beter te begeleiden.

Met vertrouwen, eigenaarschap en samen mét ouders weten zij met kleine stapjes de ontwikkeling van leerlingen te verbeteren. HGPD brengt het team een positieve mindset, stimuleert om oplossingsgericht te denken en te werken en geeft inzicht in onderwijsbehoefte van leerlingen in concrete onderwijssituaties. Maar wat is HGPD nu precies?

Vanuit de overtuiging dat iedereen zich kan ontwikkelen, werk je samen met de intern begeleider/ondersteuningsteam, leerling en ouders aan concrete acties waardoor de leerling kleine stapjes vooruit kan zetten.

Magazine Pedagogisch optimisme in het primair en voortgezet onderwijs

In ons magazine presenteren we de aanpak en visie in woord, als poster en in de vorm van een video. Verschillende scholen vertellen hoe zij HGPD gebruiken en onze adviseurs delen hun tips en ervaringen.

Hoe kunnen wij jou helpen met HGPD?

Onze ervaren adviseurs ondersteunen en coachen vve-, po- en vo-teams en professionals in de visie en aanpak van HGPD. Samen stellen we de behoefte vast die er bij jou op de school is rondom kennis van de visie of uitvoering van de werkwijze van HGPD. Vervolgens maken we een aanbod op maat.

Onze adviseurs hebben op het gebied van HGPD al veel locaties en scholen verder kunnen helpen met:

Kennismaking
Verzorgen van een oriëntatie- en inspiratiesessie van een dag(deel) om te ervaren of HGPD iets voor jullie is.
Scholing
Starten met HGPD, verdieping/professionalisering van de ondersteuningsstructuren volgens HGPD, verdiepingsscholing op het gebied van eigenaarschap, pedagogisch optimisme of het voeren van kindgesprekken
Ondersteuning
Voeren van consultatiegesprekken, uitvoeren observaties, adviseren bij het (h)erkennen van mogelijke psychopathologie en handelingsmogelijkheden in kaart brengen. Waar nodig specifiek aanvullend onderzoek uitvoeren gericht op kindkenmerken en systeemfactoren. Altijd in afstemming met ouders.
Leerlingbesprekingen systematisch inzetten m.b.v. oplossingsgerichte intervisie
De collega's leren van en met elkaar gekoppeld aan de HGPD-werkwijze.

HGPD-basisboek

Alles wat je wil weten over de uitgangspunten en handvatten om HGPD in de praktijk toe te passen lees je in dit basisboek. Vanaf de jaren 80 van de vorige eeuw ontwikkelen wij de methodiek HGPD. In een collectief proces van voortschrijdend inzicht dragen verschillende ontwikkelaars daar aan bij. Wij trekken daarin samen op met het onderwijsveld. Dat resulteerde in 2014 in het Basisboek HGPD.

Het boek is hier te bestellen

Wil je meer weten?

Ben je op zoek naar een manier om meer zicht te krijgen op de onderwijsbehoefte van elke leerling en wil je hier op een oplossingsgerichte manier mee aan de slag? Of de ondersteuningsniveaus op school steviger wegzetten? Neem dan contact op.