AanbodThema's

Gedrag

Blijvend aandacht besteden aan een veilig, positief pedagogisch klimaat is voor alle scholen een belangrijke opdracht. Door te werken met een gecertificeerde methode of een keuze te maken uit onze korte gedragstrajecten kun je als team je verder ontwikkelen in een veilig leerklimaat. Een voorwaarde om te komen tot optimale ontwikkeling van alle leerlingen.

Een sociaal en veilig klimaat krijgt steeds meer aandacht van de overheid. In mei 2015 is de wet sociale veiligheid van kracht gegaan. Het belang van rust en veiligheid in de klas heeft een positieve invloed op zowel het welbevinden als de leerresultaten van leerlingen. Wij nemen je graag mee vanuit onze visie pedagogisch optimisme om van daaruit te kijken naar het gedrag van kinderen en de bijbehorende onderwijsbehoeften.

Op een preventieve en curatieve manier aan de slag met gedrag

Onder het thema gedrag vallen alle sociaal emotionele aanpakken, methodes en methodieken die de school kan inzetten. Werken aan een krachtige, liefst schoolbreed gedragen aanpak werkt preventief op het tweede en derde interventieniveau binnen de gangbare gedragsondersteuningen in de school. Daarnaast werken we ook met korte trajecten waarbij we altijd starten vanuit het groene niveau: het versterken van het preventieve aanbod en dit laten aansluiten bij het gele of rode niveau, geschikt voor leerlingen die het risico lopen om probleemgedrag te ontwikkelen of die inmiddels al gedragsproblemen laten zien.

Werken aan gedrag met...

De Vreedzame School

De Vreedzame School is een krachtige aanpak om preventief te werken aan het sociaal-emotionele klimaat in de school voor basisonderwijs of speciaal basisonderwijs.

Lees meer over de aanpak en implementatie van De Vreedzame School

De Vreedzame School

SWPBS - Schoolwide Positive Behavior Support

Hoe kun je op school een effectieve en krachtige aanpak voor gedrag realiseren voor alle kinderen, leerkrachten en ouders? Dat kan met SWPBS.

Lees meer over de aanpak en implementatie van SWPBS

SWPBS - Schoolwide Positive Behavior Support

Overige methodes

Naast De Vreedzame School en SWPBS bieden wij ook begeleiding in de implementatie van een aantal andere methodes.

Bekijk ons aanbod

> Kwink - Kwink ondersteunt sociaal-emotioneel leren (SEL) door een schoolbrede aanpak. Een methode die helemaal digitaal is en zeer gebruiksvriendelijk voor leerkrachten.

> Life Skills (voorheen Zippy's en Apple's vrienden)

Overige methodes

Korte trajecten - preventief

In 2 (tot 4) (team-) bijeenkomsten direct aan de slag met een specifiek gedragsthema. De bijeenkomsten geven jou als leerkracht handvatten om vooruit te komen. In onderstaande trajecten gaan we op een preventieve manier aan de slag met gedrag.

Bekijk ons aanbod

> Groepsdynamia en groepsvorming
> Motiveren van kinderen
> Van schoolwaarden naar gedragsverwachtingen
> Van groepswaarden naar gedragsverwachtingen
> De kracht/het effect van positieve bekrachtiging
> Leerlingparticipatie versterken met groepsvergadering
> Als geluk gewoon wordt
> Pestpreventie/respectprotocol
> Executieve functies voor 2,5-6 jaar - De Kleine Kapitein
> Executieve functies voor het PO
> Executieve functies voor het VO
> Teamcommunicatie (professionele cultuur)

Korte trajecten - preventief

Korte trajecten - curatief

In 2 (tot 4) (team-) bijeenkomsten direct aan de slag met een specifiek gedragsthema. De bijeenkomsten geven jou als leerkracht handvatten om vooruit te komen. In onderstaande trajecten gaan we aan de slag met gedrag dat op dit moment niet goed gaat bij jou op school.

Bekijk ons aanbod

> Effectief omgaan met ongewenst gedrag
> Curatieve interventie bij pestproblematiek; een oplossingsgericht pestaanpak (no blame)
> Werken aan wat werkt: een oplossingsgerichte aanpak voor een pittige groep
> Interactiewijzer
> Moeilijk gedrag 0-4 jaar (o.a. interactiewijzer jonge kind)
> Modules boeiend gedrag

Korte trajecten - curatief

Korte trajecten - praten met leerlingen

In 2 (tot 4) (team-) bijeenkomsten direct aan de slag met een specifiek gedragsthema. De bijeenkomsten geven jou als leerkracht handvatten om vooruit te komen. In onderstaande trajecten helpen we je als leekracht om op een effectieve manier in gesprek te komen en blijven met je leerlingen.

Bekijk ons aanbod

> Leerlingmediatie bij conflicthantering
> Praten met leerlingen (tot 12 jaar)
> Praten met pubers als leerkracht
> Motiveren van kinderen

Korte trajecten - praten met leerlingen

Korte trajecten - ouderbetrokkenheid

In 2 (tot 4) (team-) bijeenkomsten direct aan de slag met een specifiek gedragsthema. De bijeenkomsten geven jou als leerkracht handvatten om vooruit te komen. In onderstaande trajecten helpen we je als leekracht om ouder meer te betrekken bij het onderwijs en de ontwikkeling van hun kind.

Bekijk ons aanbod

> In gesprek met ouders
> Grip op ouders (ouderbetrokkenheid) of begrip voor ouders

Korte trajecten - ouderbetrokkenheid