Digitale geletterdheid

Thema

Digitale geletterdheid is zowel voor leerlingen als voor leraren van steeds groter belang in onze ‘fundamenteel gemedialiseerde wereld’ (Raad voor Cultuur). Leerlingen hebben kennis, vaardigheden en een houding nodig om nu en in de toekomst om te gaan met de digitale wereld.

Daarbij gaat het bijvoorbeeld om het kunnen gebruiken van het internet om informatie te vinden en te verwerken, het herkennen van risicovolle situaties op sociale media en het gebruik van bij opdrachten passende digitale gereedschappen, zoals een camera, een tekstverwerker of spraakherkenning.

Het leergebied digitale geletterdheid bestaat uit vier elementen:

  • ict-basisvaardigheden: het kunnen gebruiken van essentiële hardware en software
  • informatievaardigheden: het kunnen vinden, begrijpen en verwerken van (digitaal aangeboden) informatie
  • mediawijsheid: het kritisch en slim gebruiken van media
  • computational thinking: het begrijpen van hoe programmeertaal computers opdrachten kan laten uitvoeren

Als leraar heb je voldoende kennis, vaardigheden en een houding nodig om leerlingen digitale geletterdheid bij te kunnen brengen. Daarnaast kun je je lessen verrijken en je werk verlichten (‘slimmer werken’) met digitale toepassingen. Je kunt de digitale wereld verder gebruiken voor je professionalisering. Vind goede bronnen, leer van collega’s en wissel uit in online fora, gebruik video om te kunnen reflecteren op je handelen in de klas (‘lesson study’).

Wil je met je team of als schoolleider(s):

  • een eigen visie vormen op het leergebied digitale geletterdheid?
  • actuele kennis en inzichten opdoen?
  • een curriculum opbouwen met bijbehorende bronnen, bijvoorbeeld gekoppeld aan taal en wereldoriëntatie?
  • inspirerende leeractiviteiten ontwerpen?

De specialisten digitale geletterdheid van BCO Onderwijsadvies en -ondersteuning gaan graag met je in gesprek. De contactgegevens vind je hiernaast.