Woordenschat

Dienst

Een grote woordenschat vergemakkelijkt het verder uitbreiden van de woordenschat en is in het bijzonder sterk gerelateerd aan leesvaardigheid en in het algemeen aan de schoolprestaties.

Scholen die hun woordenschatonderwijs willen opzetten, verbeteren of intensiveren, kunnen kiezen uit verschillende trajecten:

  • Een werkwijze en aanpak die uitgaat van nieuwe inzichten in effectief woordenschatonderwijs. Deze sluit aan bij de gebruikte methodes van de school.
  • Een aanpak en werkwijze die los staat van een methode, ook wel levend woordenschatonderwijs genoemd. Hierbij worden woorden ‘gevangen’ vanuit allerlei betekenisvolle contexten van de groep.
  • Een aanpak en werkwijze waar de nadruk ligt op hoe woorden worden geleerd via coöperatieve werkvormen, grafische modellen en routines.

Daarbij is er altijd aandacht voor de ontwikkeling van een woordenschatcultuur in de groep. In een groep met een woordenschatcultuur is woordenschat zichtbaar door het gebruik van grafische modellen en wordt er op een gevarieerde, speelse wijze dagelijks gewerkt aan woordenschatontwikkeling. 

Voorbeelden, tips en ideeën die meteen in de groep gebruikt kunnen worden maken deel uit van de begeleiding.

 

 

 

Ervaring uit de praktijk

‘Samenscholen’ is de missie van basisschool Silvester-Bernadette in Helmond. En coöperatieve werkvormen passen daar goed bij. Ook in het woordenschatonderwijs. ‘Ik zie nu heel andere kinderen voor me’, zegt leerkracht Milou Hikspoors.

Lees het artikel uit onze nieuwsbrief van november 2017