Werkdruk leraren verminderen

Dienst

Leraren in het basisonderwijs ervaren regelmatig te hoge werkdruk. Om de werkdruk te verminderen, stelt het kabinet structureel € 430 miljoen beschikbaar. Met dit geld kun je als school maatregelen nemen zodat leraren echt verschil in de klas merken. Wij helpen je graag om in een duurzame verandering werkdruk te verminderen.

Lees meer over het overheidsbeleid op de site van Rijksoverheid

Aanpakken van werkdruk

Werkdruk van leraren tegengaan kan op verschillende manieren, zo blijkt uit de praktijk. Met het geld kun je als school bijvoorbeeld:

  • extra onderwijsondersteunend personeel aannemen, zoals een onderwijsassistent of conciërge
  • vakleerkrachten aanstellen
  • ICT of digitale leermaterialen kopen
  • trainingen/begeleiding financieren

Gesprek op school

Het proces van het verlagen van de werkdruk start met het gesprek in het team op school. De oorzaken van werkdruk verschillen per school. Als schoolteam en schoolleider bepaal je daarom zelf wat op jouw school het meeste effect heeft om werkdruk te verminderen.

Hoe kunnen wij jou helpen om de werkdruk op school duurzaam te verminderen?

Je kunt denken aan:

  • onderwijsassistenten trainen om de communicatie met leerkrachten te verbeteren

Breder:

  • de werkdruk analyseren met Denkhulp van PO-Raad
  • de schoolcultuur verbeteren
  • didactiek optimaliseren, gekoppeld aan schoolconcept, bijvoorbeeld Kansrijke Combinatiegroepen
  • LB-leerkrachten in onderwijsontwikkeling gerichte inzetten
  • taakafspraken maken binnen team of MT

Neem voor een vrijblijvend gesprek contact op via 077-3519284.

Kenmerken