WAWW… Oplossingsgericht werken aan een goed klassenklimaat!

Dienst

Een optimale sfeer en een goed pedagogisch klimaat zijn de basis voor een goede ontwikkeling van een kind, zowel didactisch als sociaal emotioneel. Een groep die niet goed functioneert, blijft zo'n groep als dit niet aangepakt wordt.

Werken Aan Wat Werkt is een kortdurende, oplossingsgerichte groepsaanpak om te komen tot een verbetering van de sfeer in een klas en om het gedrag van kinderen te verbeteren. 

Bij deze aanpak ligt de focus op het uitvergroten van de dingen die wél goed gaan in een klas. WAWW stimuleert de leerkracht om samen met de leerlingen zichtbare, meetbare en positief gestelde doelen na te streven, samen ideeën te bedenken voor oplossingen, kleine successen uitvergroten en daaorop voort te bouwen. De ervaring leert dat op het moment dat kinderen zelf haalbare doelen stellen, zij gemotiveerder zijn. Het eigenaarschap van de leerlingen in het groepsproces staat centraal.
 

Lees het artikel over Werken Aan Wat Werkt uit onze nieuwsbrief van mei 2013