Voorkom leesproblemen met Bouw!

Dienst

Je wilt leesproblemen voorkomen of zo vroeg mogelijk aanpakken? Je wilt gebruik maken van een programma dat werkt, dat wetenschappelijk effectief is gebleken?
Dat bovendien het preventief handelen van de leerkracht kan versterken? En dat je kunt inbedden in de zorgstructuur?
Dan zou het computergestuurde interventie-programma Bouw! oplossing kunnen bieden.

Wat is Bouw!

Bouw! is een adaptief interventieprogramma voor leerlingen met risico op leesproblemen in de groepen 2 tot en met 4. De leerlingen oefenen thuis en/of op school op de computer, samen met een tutor. Dit kan een ouderejaars leerling zijn, een ouder, vrijwilliger of onderwijsprofessional. De leerkracht wordt dus niet extra belast. Bouw! is bovendien een erkend middel om een aanvraag voor dyslexieonderzoek te onderbouwen.

Bewezen effect

Bouw! werkt. Recent onderzoek heeft aangetoond dat door de inzet van het programma ruim 60% minder leerlingen met leesproblemen en dyslexie worden gediagnosticeerd. Ook blijkt dat leerlingen die hebben deelgenomen aan het programma, een minder negatief zelfbeeld hebben ten aanzien van hun schoolprestaties. 

Duurzame invoering

BCO Onderwijsadvies helpt graag bij een duurzame invoering van Bouw! Onze ondersteuning bestaat uit:

  •     informatieverstrekking aan scholen en ouders
  •     het signaleren van risicoleerlingen op leesproblemen
  •     ondersteuning bij het opleiden van de tutoren

 Wij kunnen ook de betekenis van Bouw! verder versterken, door:

  •     het programma in te bedden in de bestaande zorgstructuur
  •     het preventief handelen van de leerkrachten te versterken
  •     het huidige lees- en spellingonderwijs op school te optimaliseren 

Wil je meer weten?

Onze adviseur Annemieke Vercoulen-Coppis bespreekt graag de mogelijkheden en de beste optie voor jouw situatie. Samen kunnen we onderzoeken voor welke kinderen Bouw! zinvol kan zijn en op welke manier dit het beste kan worden geïmplementeerd. Maak vrijblijvend een afspraak. 

Korting

Kies je voor Bouw! dan ontvang je het eerste jaar 10% korting op school- en leerling licenties. Diverse gemeenten ondersteunen het gebruik van het programma, bijvoorbeeld met een innovatiesubsidie.