Visietraject voor onderzoekend leren

Dienst

Je merkt als directeur of bestuurder dat de visie van je school niet meer up-to-date is en wilt deze graag vernieuwen. Je wilt je meer richten op onderzoekend leren en 21e eeuwse vaardigheden, maar hoe doe je dat? Wij kunnen het traject naar een nieuwe visie begeleiden.

Het is van groot belang dat je inspeelt op ontwikkelingen binnen het onderwijs, waaronder onderzoekend leren, omdat je hierdoor het beste uit het kind blijft halen. Een goede visie zorgt ervoor dat iedereen dezelfde taal spreekt en de neuzen dezelfde kant op staan.

Merk je dat (een van) de volgende vragen spelen op jouw school?

 • Waarom vinden we onderzoekend leren zo belangrijk? Welke overtuigingen spelen een rol?
 • Waarin maken wij het verschil met andere scholen? Waardoor onderscheiden we ons?
 • Wat doen we al goed?
 • Waarin herkennen wij ons?
 • Hoe kijken we naar de toekomst?
 • Welke ideeën leven binnen ons team?

Dan is het goed om samen aan de slag te gaan met het herijken van de visie. 

Het traject 

We nemen de oude visie als uitgangspunt en bekijken die op relevantie voor onderzoekend leren. We herwaarderen die elementen die van belang zijn voor de toekomst. We gaan het wiel niet opnieuw uitvinden, maar voegen nieuwe inzichten toe aan die visie. We gebruiken daarvoor de eigen praktijk van de leerkrachten. We bespreken ‘good practices’ en waarderen hetgeen we al doen. We visualiseren de verworvenheden en de wensen voor de toekomst door gebruik te maken van video- en fotomateriaal. Technieken als mindmappen en praatplaten worden ingezet.

Je onderzoekt actief, maar onder begeleiding, relevante elementen als:

 • Eigenaarschap, motivatie en betrokkenheid en samenwerking
 • leerlijnen en methodes
 • Organisatie, ICT en differentiatie
 • Benodigde leerkrachtvaardigheden, didactiek en leeractiviteiten
 • Vakoverstijgende vaardigheden zoals de onderzoekende houding van de leerling
 • Toetsing

Onderzochte elementen worden door betrokkenen gepresenteerd en toegelicht en gevisualiseerd. Het doel is om samen te komen tot een vernieuwde visie die aansluit bij de ontwikkelingen in het onderwijs. 

Ervaring uit de praktijk - Basisschool Tarcisius in Heerlen

Basisschool Tarcisius profileert zich als een school voor zelfsturing en eigenaarschap. Zij wijzigde naar aanleiding van hun nieuwe huisvesting hun visie. Het team werkt nu aan onderzoekend leren, een van hun pijlers.

Lees het artikel uit onze nieuwsbrief van april 2018

Aan de slag met jullie visie?  

De trajecten zijn op maat. Dat betekent dat we de omvang in overleg met en passend bij de school bepalen. Neem direct vrijblijvend contact met ons op.

Kenmerken

 • 21e eeuwse vaardigheden