Visiedag '21e eeuws leren' voor besturen / directeuren

Dienst

Een studiedag op maat voor bestuurders / directeuren om te komen tot een gemeenschappelijke taal en beelden bij '21e eeuws leren'.

In (strategische) beleidsplannen van scholen en besturen is het thema '21e eeuws leren' niet meer weg te denken. De praktijk leert dat betrokkenen nogal eens verschillende opvattingen hebben over dit thema en dat de voorkennis verschilt. Zo is een misverstand dat we in onze praktijk vaak tegenkomen het idee dat '21e eeuws leren' alleen maar gaat over ict. De studiedag '21e eeuws leren' is bedoeld om meer beeld te krijgen en gezamenlijk te verkennen wat nodig is om als onderwijsorganisatie verder te komen met dit thema.

Opbrengst

  • De deelnemers hebben meer beeld bij de context van waaruit het thema 21e eeuwse vaardigheden is ontstaan, het model van Kennisnet / SLO en de vraag hoe je onderwijs maakt dat invulling geeft aan de 21e eeuwse vaardigheden.
  • De deelnemers hebben een onderbouwde mening over het concept van de 21e eeuwse vaardigheden en kunnen beargumenteerd aangeven hoe dit aansluit bij de eigen visie op (de taak van) het onderwijs. Ze kennen elkaars opvattingen.
  • De deelnemers hebben meer zicht op waar ze - met hun team - staan in de onderwijsontwikkeling richting 21e eeuws leren en waar ze (gezamenlijk) naartoe willen.

Inhoud en werkwijze

We stellen in overleg een programma op maat samen, waarbij we aansluiten bij de actuele situatie bij de scholen / het bestuur. In onze aanpak stellen we niet alleen het thema van de 21e eeuwse vaardigheden centraal, maar hanteren we ook werkvormen en didactiek om deelnemers een eigentijdse aanpak te laten ervaren. We werken ‘blended’, gebruiken activerende werkvormen en doen aan kennisconstructie op basis van online beschikbare bronnen en het gezamenlijk analyseren ervan.

Voorbeelden van activiteiten in de studiedag zijn:

  • Interactieve presentatie door de trainer over 21e eeuws leren.
  • ‘De Schilderijententoonstelling’: (bewegende) beelden bij hoe 21e eeuws leren vorm krijgt op scholen in Nederland. Deelnemers kiezen een of twee bronnen en bespreken deze aan de hand van de hand van de PMI-methode (Plus, Min, Interessant) en een kijkwijzer.
  • Leer- en ontwikkelvragen formuleren aan de hand van onze mindmap-methodiek voor onderzoekend leren.
  • Beargumenteerde opvatting formuleren: deelnemers geven hun opvatting over wat ze belangrijk vinden voor de ontwikkeling van het onderwijs op hun school. We leggen de opvattingen vast middels de ‘green screen’-technologie.
  • Waar staan we, waar staan onze scholen? Gezamenlijke analyse op basis van het SAMR-model en de ‘willen, kunnen, durven’-scan.
  • Media maken: in groepen op ervaringsniveau een gezamenlijk 'digitaal werkstuk' maken over het thema. Denk aan een vlog, een infographic of een gemonteerd interview.

Tijdens de studiedag worden zoveel mogelijk opbrengsten digitaal vastgelegd. Na afloop zijn deze bronnen online beschikbaar voor de deelnemers.

Praktisch

De studiedag kan naar keuze op een eigen locatie, in het eLab of een externe locatie worden verzorgd. Vooraf spreken we het programma en de planning met u door. Neem contact op als u meer wilt weten!