Visie-ontwikkeling in de 21e eeuw

Dienst

De maatschappij verandert in hoog tempo. Je vindt dat je school niet achter mag blijven, zelfs voorop zou moeten lopen. BCO ondersteunt scholen die deze ambitie willen verwoorden en vullen in een beargumenteerde visie op 'eigentijds' of 21e eeuws leren.

Een door het hele schoolteam doorleefde visie vormt een krachtige basis voor ontwikkeling van de school. Scholen die werken vanuit visie op 21e eeuws leren weten in de praktijk stappen te zetten, bijvoorbeeld richting meer gepersonaliseerd leren, meer eigenaarschap over het leerproces bij de leerlingen, meer projectmatig werken, geïntegreerde aandacht voor 21e eeuwse vaardigheden en meer actieve betrokkenheid van de leerlingen. 

BCO ondersteunt scholen bij het vormgeven van een visie op onderwijsvernieuwing. Daarbij betrekken we in eerste instantie het gehele team om zoveel mogelijk vanuit gedeelde verantwoordelijkheid en draagvlak verder te kunnen werken. In de praktijk kiezen scholen er vervolgens vaak voor een werkgroep in te richten die de visie verder vormgeeft en nadenkt over borging. Uiteraard kunnen deze werkgroepen hierbij gebruik maken van de externe expertise vanuit BCO. 

In onze trajecten werken we toe naar een visiedocument op onderwijsvernieuwing en de 'growth mindset' bij het team die nodig is om onderwijs te maken van de visie. We werken volgens een beproefd stappenplan:

Fase 1: eye opener

We verkennen de context van onderwijs in de 21e eeuw en onderzoeken daarvoor actuele ontwikkelingen in de samenleving, die relevant zijn voor het onderwijs.

  • Hoe beïnvloeden nieuwe technologieën de wereld van leren, werken, leven?
  • Welke actuele wetenschappelijke inzichten moeten we meenemen?
  • Wat vraagt de samenleving van de 21e eeuwse werkende en burger?
  • Hoe veranderen kinderen onder invloed van de maatschappij van nu?

Fase 2: Out of the box

Tijdens deze bijeenkomst gaan we uit van 'de komma op de horizon'. Aan de hand van enkele out-of-the-box oefeningen beantwoordt het team de vraag beantwoorden hoe de school er over 4 jaar uitziet. Het team ervaart het conceptmatig denken zonder belemmeringen. Er is tijdens deze sessie geen ruimte voor 'ja, maar'. Er is enkel ruimte voor 'ja, en'.

Fase 3: Realiteit

We hanteren de trechtermethode: welke aspecten van de out-of-the-box sessie kunnen we concretiseren en wat betekent dat voor onze visie op onderwijsvernieuwing?

Fase 4: visieformulering

Tijdens deze bijeenkomst formuleren we richtinggevende uitspraken als basis voor een gedragen visiedocument. Het visiedocument wordt een verzameling van opbrengsten in beeld en taal.

Inhoud en werkwijze

Onze visietrajecten zijn altijd op maat om aan te sluiten bij de actuele situatie waarin de school zich bevindt. We bereiden de bijeenkomsten voor met een vertegenwoordiging vanuit de school en stemmen voortdurend af over de voortgang om tot een krachtig resultaat te komen. In de rol van 'critical friend' zal onze begeleider steeds vragen stellen die het team en de schoolleiding op scherp houden. 

Om de gewenste opbrengsten te realiseren gaan we in eerste instantie uit van vier fysieke bijeenkomsten. Uiteraard besteden we ook tijd aan het waarnemen van de huidige context van de school. Indien gewenst kunnen we het traject blended vorm geven. Dat betekent dat er gedurende dit traject gebruik wordt gemaakt van een virtuele leeromgeving als verlengstuk van de fysieke bijeenkomsten.

 

Kenmerken

  • 21e eeuwse vaardigheden