Trendanalyse maken

Dienst

Als schoolleider wil je zicht op de opbrengsten van het onderwijs van je school hebben. Want op basis van goede informatie kun je goed sturen.

De leerkracht zet de trend

Wie maakt daar een analyse van, hoe gebruik je je registratiesysteem daarbij, wat leg je vast, maar bovenal: hoe leidt zicht op de trends tot de juiste acties in het aanbod, lestijd en handelen van leerkrachten?
Met teams, IB’ers, reken- of taalcoördinatoren maken we de trendanalyse die past bij jouw school. Resultaten worden interactief in het team besproken. Samen kijk je naar successen van jullie schoolontwikkeling en stel je vast wat de komende periode in de groep, bouw of school passende acties zijn. De volgende dag kan ieder teamlid gericht aan de slag met wat in zijn of haar groep belangrijk is.