Training E-didactische vaardigheden

Dienst

Studenten van nu leren anders en hebben andere behoeften aan de inzet van ICT en nieuwe media in hun leerproces. Sociale media in het onderwijs kunnen bijdragen aan een nieuwe aantrekkelijke manier van leren. Het gebruik van nieuwe media betekent ook werken aan mediawijsheid en het voorbereiden van studenten op de samenleving van morgen.

In een opleidingssituatie zijn de didactische vaardigheden van jouw docenten het belangrijkste middel om de kwaliteit van een opleiding succesvol te beïnvloeden. BCO heeft een trainingsprogramma ontwikkeld waarmee je de didactische vaardigheden van jouw docenten een moderne impuls geeft. Je kunt een complete cursus Didactische Vaardigheden bij ons afnemen, maar je kunt ook je eigen programma samenstellen. Een aantal thema’s zijn al zeer regelmatig aan bod gekomen.

Begeleiden van individuele studenten
Naast de groepsdynamiek in de klas heb je te maken met individuele begeleiding. Hoe kom je tot een open gesprek met jouw student? Hoe reageer je op hun persoonlijke omstandigheden? Hoe stimuleer je hen in de juiste richting?

De boeiende docent
Je komt uit de beroepspraktijk en staat voor de klas. Je barst van de energie, maar hoe zet je die efficiënt in? Je hebt een goed verhaal, maar hoe boei je jouw studenten? En hoe zorg je ervoor dat de studenten daadwerkelijk leren?

Ontwikkelen van (digitaal) lesmateriaal
Je gebruikt leermateriaal wat al lange(re) tijd bestaat. Je wilt je eigen draai eraan geven. Er wordt steeds meer gevraagd van een docent. Bijvoorbeeld het ontwikkelen van eigen (digitale) leermaterialen. Hoe pak je dat nu aan?

Toetsen en beoordelen
Je wordt gevraagd om een toets te ontwikkelen of een beoordeling te geven. Daarbij maak je gebruik van je praktijkkennis, maar je mist de didactische achtergrond van toetsen. Waar te beginnen?