Topklassen: het coachen van kinderen met een taalachterstand

Dienst

Er zijn veel leerlingen die in hun onderwijsontwikkeling belemmerd worden door een taalachterstand. Dat is jammer, want ieder kind verdient het niveau dat hij of zij aankan. In groep 7 en 8 van verschillende basisscholen in Helmond hebben ze hier iets op bedacht: een Topklas.

De leerlingen worden in deze Topklas ondersteund op het gebied van taal zodat zij het gewenste en haalbare niveau kunnen bereiken. BCO Onderwijsadvies begeleidt, ondersteunt en adviseert de leerkrachten van deze klassen.

Wat is een topklas?

In een Topklas gaan leerlingen van groep 7, en eventueel groep 8, aan de slag met een afgestemd aanbod door te focussen op taal, woordenschat en begrijpend lezen. Een Topklas bestaat uit maximaal 10 kinderen. Het doel is het versterken van de taalvaardigheden van de kinderen zodat ze toegerust zijn voor een succesvolle volgende stap in het voortgezet onderwijs.

Wat is onze taak?

Adviseur Ellen van der Heijden begeleidt onderwijsprocessen en ondersteunt de leerkrachten en daarnaast de Schakelklassen. Adviseur Elke Daalmans vervult een brugfunctie tussen de gemeente Helmond, de Werkgroep Topklassen en Schakelklassen en de netwerken van topklasleerkrachten en schakelklasleerkrachten.

Meer weten?

Wil je meer weten over de Topklassen in Helmond? Ben je op zoek naar iets vergelijkbaars voor jouw school? Stuur dan een e-mail naar Elke Daalmans voor een oriënterend kennismakingsgesprek.