Technisch lezen

Dienst

Goed technisch kunnen lezen is van groot belang voor het begrijpend lezen. Helaas verlaten nog steeds te veel kinderen de basisschool met een te lage leesvaardigheid! Deze kinderen zullen veel moeite hebben om instructies of teksten bij zaakvakken te kunnen snappen en leren.

Gelukkig kunnen we daar wat aan doen!
Tijd voor technisch lezen, effectieve instructie tot en met groep 8, een rijke leesomgeving met gevarieerde leesmaterialen, aandacht voor leesmotivatie en leesplezier en extra aandacht voor zwakke lezers zijn onderdelen die bijdragen aan hoge opbrengsten op het gebied van technisch lezen.
Onze adviseurs gaan met schoolteams aan de slag om de kennis en vaardigheden van het technisch leesonderwijs te implementeren (met of zonder methode), zodat de resultaten van het leesonderwijs sterk verbeteren!

Film Effectief leesonderwijs