Taal- en spraakontwikkeling

Dienst

Ouders vinden het vanzelfsprekend dat elk kind spelenderwijs leert praten.
Toch moet ook de taalontwikkeling van kinds af aan worden geleerd.

Van baby tot kleuter

In de eerste fase blijkt huilen de enige taal van de baby om iets duidelijk te maken. Natuurlijk reageer je op het huilen.

Na enkele maanden reageert hij met allerlei brabbelgeluidjes op wat je tegen hem zegt. En dan ineens komen de eerste verstaanbare woorden. Woordjes die hij van jou geleerd heeft!

Vervolgens koppelt de baby een woord aan een persoon of een ding. Bijvoorbeeld mama, papa, auto. Afhankelijk van de situatie kan hij met deze één-woordzinnen veel meer bedoelen. Het woordje mama betekent bijvoorbeeld mama kijk eens! Daar komt mama!

Rond de leeftijd van anderhalf à twee jaar worden de woorden al samengevoegd tot kleine zinnetjes van twee of meer woorden.

Dankzij het spelen met en het nadoen van volwassenen, krijgt de peuter steeds meer vat op zijn omgeving. Spelen en leren horen onverbrekelijk bij elkaar, want door te spelen oefent hij vaardigheden en tegelijkertijd ontwikkelt hij zijn taal.

Vanaf ongeveer tweeëneenhalf à drie jaar leren kinderen steeds meer eigenschappen van dingen zoals kleuren, vormen, verschil in grootte enz.

Kinderen van vier jaar kunnen zich meestal al goed verstaanbaar maken. Hun zinnetjes bestaan uit meerdere woorden en 75% van alle klanken wordt goed uitgesproken. Omdat ze elke dag nieuwe woorden begrijpen en ook zelf gaan gebruiken, worden hun zinnen niet alleen langer, maar ook complexer.

Vanaf ongeveer hun vijfde jaar is het kind steeds beter in staat om iets te vertellen over wat al voorbij is en wat nog moet komen. Tevens leert het zich te verplaatsen in een ander. Kinderen leven zich dan ook steeds vaker uit in het rollenspel zoals ‘ik was de vader en jij was de moeder’.

Dankzij taal leert het kind goed om te gaan met fantasieën en angsten.

Rond het zesde levensjaar begint het kind meer na te denken over taal en gaat spelen met woorden door zelf rijmpjes, grapjes en versjes te maken.

Waarom is taalontwikkeling belangrijk?

Als kinderen de taalontwikkeling niet goed hebben doorlopen, heeft dat gevolgen voor de rest van hun ontwikkeling. Wanneer kun je spreken van een ‘normale’ taalontwikkeling bij een 2-jarige? En wat als er sprake is van een taalachterstand of taalprobleem?
Daarover interviewde CJG043 Jo van Gelder.

Lees het interview Waarom taalontwikkeling van kinderen zo belangrijk is

5 Tips voor ouders om de taalontwikkeling van hun kind te stimuleren