Sprints: intensief, informeel leren voor teams

Dienst

Snel, doelgericht en praktisch aan de slag met je concrete, actuele leervragen over 21e eeuws leren? Samen met collega's, onder begeleiding, met passende bronnen, op de eigen werkplek leren van en met elkaar. Trek een sprint!

Een sprint is een vorm van kort-cyclisch (werkplek)leren rond vragen uit de actuele praktijk van de leerkracht:

 • Hoe kan ik mijn leerlingen actiever laten leren?
 • Welke adaptieve software past bij mijn didactiek?
 • Wat kan ik doen om leerlingen te helpen meer te focussen op hun taken?
 • Hoe organiseer ik 'peer feedback'?

Formele leertrajecten (cursussen, trainingen, workshops) bieden lang niet altijd het 'just in time' antwoord op dit soort vragen. Bovendien sluiten ze lang niet altijd aan bij de specifieke context van de school, het team, de leraar. ‘One size fits all’ is dan al snel ‘one size fits no one’.

In de praktijk zien we dan ook dat scholen steeds vaker kiezen voor ontwikkeling van leraren, teams en de school middels meer informele vormen van leren, zoals 'lesson study', intervisie of de vorming van lerende gemeenschappen. Ze gaan aan de slag met eigen vragen, op een onderzoekende en/of ontwerpende manier.

We zetten onze expertise en ons netwerk van experts en ontwikkelende scholen graag in om leerkracht, teams en scholen te ondersteunen bij vormen van informeel leren. We doen dat onder andere in de vorm van sprints.

Sprint

Een sprint is een kort, intensief traject rond een concrete leervraag. Deze vragen halen we op in een teambijeenkomst, maar steeds vaker ook door lessen te bezoeken en deze na te bespreken met de betrokken leerkrachten.

Activiteiten in een sprint zijn vervolgens:

 • het verhelderen van de vragen/wensen (vraagarticulatie)
 • het formuleren van 'probeerantwoorden'
 • het ontwerpen van experimenten, werkvormen, toepassingen, eventueel ondersteund met ’hands on’ instructies
 • het samen lessen en andere activiteiten voorbereiden en uitvoeren (en observeren)
 • reflectie op het proces en het resultaat
 • de opgedane kennis delen

Een sprint geeft een krachtige impuls aan het professioneel leren en de competentieontwikkeling. Bij een sprint staat niet de overdracht van kennis en vaardigheden door een expert centraal. Uitgangspunt is dat het initiatief voor leren bij de leraren ligt. Zij zijn ontdekkingsreiziger die door een ervaren gids en raadgever (coach) worden bijgestaan. De gids verstrekt wel kaarten, kompas en geeft nuttige suggesties, maar de deelnemer zelf is op ontdekkingsreis. Tijdens die reis maken we actief gebruik van elkaars (diverse) kennis. Waar dat relevant is bevragen we leerlingen.

Wil je meer weten over het werken met sprints of wil je meteen aan de slag? Neem dan contact op met Erno Mijland via 06-24232209 of ernomijland@bco-onderwijsadvies.nl.

Kenmerken

 • 21e eeuwse vaardigheden