Spelenderwijs rekenen in groep 1-2-3

Dienst

Wil je als leerkracht van groep 1, 2 of 3 in je rekenlessen meer vanuit spel vertrekken? Wil je het rekenbegrip en de opbrengsten van de kinderen verhogen? Wij kunnen je helpen.

Goed rekenonderwijs in groep 1-2-3 vraagt om professionals die betekenisvol spelaanbod kunnen combineren met korte, doelgerichte rekeninstructies. Met spel als middel leggen kinderen spelenderwijs een stevige fundament voor het gevorderd rekenen in de midden- en bovenbouw.

Hoe pakken we dit aan?

Uitgangspunt voor het rekenen in groep 3 zijn de verworvenheden van de voorschool en groep 1-2. Daar wordt immers de basis van het rekenonderwijs gelegd. Door meer spelelementen in het onderwijs te bouwen krijgen zowel leerkrachten als kinderen meer plezier in het rekenen. In onze rekentrajecten zetten we spel in als middel om begripsvorming bij kinderen te creëren. Vanuit het begrip bouwen we via het aanleren van strategieën steeds meer naar de formele rekentaal. We werken aan de doorgaande lijn in de onderbouw en verbeteren de kwaliteit van het rekenonderwijs. We verkennen het theoretisch kader, bereiden samen de lessen voor en bespreken de organisatie, zodat je de volgende dag goed voorbereid kunt starten.

De mogelijkheden

We stemmen de inhoud van het traject af op de wensen en mogelijkheden van de school. Zowel scholen die vanuit leerlijnen werken, als scholen die methodisch werken kunnen met spel in hun aanbod het rekenonderwijs voor het jonge kind verbeteren.

Interesse of meer informatie?

Wil je aan de slag met spelenderwijs rekenen? Ben je benieuwd naar de mogelijkheden? Neem contact op met Lia van Haren via liavanharen@bco-onderwijsadvies.nl – 06-14290337, zij helpt je graag verder met een passend aanbod.

Kenmerken

  • rekenbegrip
  • spelend leren