Samenwerking en communicatie binnen teams versterken

Dienst

Hoe versterken we de samenwerking en communicatie in ons team? Het is een vraag die leeft binnen veel onderwijsinstellingen. Soms omdat er uitdagingen op dat vlak liggen en steeds vaker vanuit de positieve gedachte om preventief te bouwen aan onderwijs. BCO Onderwijsadvies biedt hiervoor een actieve en inspirerende 2-daagse teamtraining op maat.

Waarom een teamtraining?

Uit ervaring blijkt dat teamleden die elkaar – formeel en informeel – beter leren kennen, eerder feedback durven geven en prettiger samenwerken vanuit vertrouwen, verantwoordelijkheid en plezier. Het is daarom goed om als team regelmatig stil te staan bij de manier van samenwerken en de onderlinge communicatie.

Inhoud en werkwijze

 • Afstemmingsgesprek: In overleg met u realiseren we een programma op maat dat inhoudelijk naadloos aansluit op de situatie op uw school.
 • 2-daagse teamtraining: We verdiepen korte theoretische kaders door een goede afwisseling van actieve werkvormen en reflectiemomenten. Daarbij staan de drie invalshoeken Ik – Jij – Wij centraal. Teamleden kijken – met behulp van de theorie van Daniel Ofman over kernkwaliteiten – eerst naar zichzelf: wie ben ik, wat zijn mijn talenten, wat is mijn stijl van communiceren en wat heb ik nodig om beter te functioneren? Vervolgens is er veel aandacht voor de ander en uiteindelijk gaat de groep aan de slag met het belang van het team. Onderscheidend is de extra aandacht voor ontspanning en plezier met elkaar. Want een professionaliseringsslag heeft ook nodig dat je elkaar beter leert kennen en elkaar vertrouwt.
 • Reflectie: Tijdens een terugkom-moment evalueert het team de 2-daagse training en bespreken we ieders praktijkervaringen.

Het proces wordt begeleid door twee adviseurs van BCO: gedreven trainers die elkaar aanvullen en ruime ervaring hebben in het faciliteren van teamtrainingen. De training vindt bewust plaats op een externe, inspirerende locatie, zodat alle teamleden tijd en rust ervaren om uit de eigen werksituatie te komen en constructief aan de slag te gaan.

Opbrengsten

 • Teamleden leren zichzelf beter kennen en krijgen nieuwe inzichten over hoe hun manier van communiceren overkomt op anderen
 • Teamleden zijn in staat een klik te maken met de ander en durven sneller effectieve feedback te geven
 • Teamleden krijgen meer gevoel bij het team als geheel en leren diverse communicatiestijlen van collega’s herkennen, begrijpen én waarderen
 • Gevolg: een groep geïnspireerde leerkrachten, positieve energie die na de teamtraining doorstroomt in de omgang met elkaar en een versterkte onderlinge saamhorigheid

Feedback van eerdere deelnemers

 • 'De training gaf inspiratie om als individu en als team vooruit te kunnen.'
 • 'Iedereen liet kwetsbaarheid zien en merkte dat dat gewoon kan. Dat inzicht was precies wat we nodig hadden om de juiste diepgang te krijgen.'
 • 'Het is best spannend om eens kritisch naar jezelf en anderen te kijken. Maar dat is niet erg als het gebeurt vanuit een positieve, veilige en constructieve insteek.'
 • 'Het belangrijkste gevoel bij iedereen was, ik hoef het niet alleen te doen, we zijn een team.'
 • 'Echt even tijd en aandacht hebben voor elkaar en voor de inhoud maakte ons voelbaar sterker.'

Ervaring uit de praktijk

'Hoe versterken we de samenwerking en communicatie in ons team?' Met die vraag klopte De Crijnsschool uit Nuenen bij ons aan. Niet omdat er een probleem was, maar vanuit de positieve gedachte dat er altijd zaken beter kunnen. Basisschooldirecteur Thijs van Moorsel: 'Het is een enorme kans om preventief te bouwen aan onderwijs.'
Lees het artikel uit onze nieuwsbrief van januari 2017

Aan de slag!

Wilt u ervaren hoe een 2-daagse teamtraining de samenwerking en communicatie binnen uw school versterkt? Of heeft u behoefte aan meer informatie? Neem dan contact op met Sigrid Bokkers via tel. 06 19491904 of mail sigridbokkers@bco-onderwijsadvies.nl.