Samenwerken in jullie gemeente voor kinderen van 0 tot 4 jaar met een extra ondersteuningsbehoefte

Dienst

Een kansrijke toekomst van een kind start met een kansrijke start. Professionals uit de zorg, gemeente en kinderopvang zijn actief om - samen met ouders - jonge kinderen optimale ontwikkelkansen te bieden. Samenwerking is daarbij van groot belang. Vooral als de ontwikkeling hapert. Wij adviseren gemeenten over samenwerking tussen partners in de kinderopvang en gezondheidszorg.

Samenwerking is nog niet zo eenvoudig. Want iedereen wil het jonge kind de beste ontwikkelkansen bieden maar heeft daarbij een eigen opdracht, kader of (beperkt) budget:
• Gemeenten willen peuters met extra ondersteuningsbehoeften goed in beeld hebben en snel aanbod bieden, maar kunnen hun zorgbudget ook maar één keer toewijzen
• Kinderdagverblijven willen baby’s, dreumesen en peuters zo lang mogelijk hun diensten bieden, maar ook de werkbelasting van pedagogisch medewerkers reëel houden
• Schoolbesturen willen dat zo min mogelijk peuters direct instromen in het speciaal (basis) onderwijs

Landelijke commissies constateren dat samenwerking een belangrijke sleutel is. Ze adviseren te werken met brede teams, over de eigen grenzen heen te kijken, samen budget te creëren en in te zetten, maar vooral: samen aan de slag te gaan om tot praktische oplossingen te komen. Hoe doe je dat? Als adviespartner van kinderopvang en (speciale) basisscholen adviseren wij gemeenten over samenwerking en afstemming tussen partners in kinderopvang en zorg.

Voorschools knooppunt - gemeente Meerssen

Chantal Hünen begeleidde de opstart van een voorschools knooppunt in de gemeente Meerssen. Kinderopvang, consultatiebureau, maatschappelijk werk en andere partners bespreken kinderen tot 4 jaar met mogelijke opvoed- of opgroeiproblemen. Doel is een snelle signalering en gezamenlijke aanpak.

Signalering en toeleiding peuters met extra ondersteuningsbehoefte - gemeente Geldrop-Mierlo

Miranda Peeters voerde - in samenwerking met alle bij de voorschoolse periode betrokken ketenpartners - een onderzoek uit in de gemeente Geldrop-Mierlo naar eenduidiger signalering van peuters met extra ondersteuningsbehoefte en versnelling van hun toeleiding tot passend aanbod.

Meer informatie

Neem voor een vrijblijvend gesprek contact op met Chantal Hünen via chantalhunen@bco-onderwijsadvies.nl of Miranda Peeters via mirandapeeters@bco-onderwijsadvies.nl.