Rekenen in het speciaal (basis)onderwijs

Dienst

In het rekenonderwijs op scholen voor speciaal (basis)onderwijs zijn de laatste jaren veel ingrijpende ontwikkelingen. Met als onderlegger het referentiekader willen veel s(b)o-scholen hogere opbrengsten behalen. Daarbij heeft de komst van het Protocol Ernstige Reken-Wiskundeproblemen en Dyscalculie (ERWD) de visie op goed rekenonderwijs op scherp gezet.

Doelgroep

S(b)o-scholen werken met een kwetsbare doelgroep. De didactische niveaus binnen een rekenles zijn vaak heel verschillend en kindkenmerken werken belemmerend. Kinderen hebben weinig motivatie of hebben een forse rekenangst ontwikkeld door de faalervaringen in het regulier onderwijs. Ontwikkelingen als opbrengstgericht werken, de leerroutes van passende perspectieven (SLO) en het Protocol ERWD kunnen dan helpend zijn, maar het is lastig om deze kaders te vertalen naar de praktijk.

Leerkrachtvaardigheden

In de rekenverbetertrajecten op s(b)o-scholen werken we aan het verbeteren van de leerkrachtvaardigheden: hoe krijg je meer zicht op de ondersteuningsbehoeften van jouw leerlingen in de rekenles? Hoe kun je daar vervolgens op een goede manier bij aansluiten? Het gebruik van de rekenmethode geeft je op deze vragen vrijwel nooit een pasklaar antwoord. Het vraagt reflectief vermogen, kennis van (reken)zaken, kennis van leerlijnen en organisatietalent om dit voor elkaar te krijgen.

Opbrengstgericht en handelingsgericht werken

Naast de leerkrachtvaardigheden besteden we aandacht aan het planmatig en handelingsgericht werken. Als we zicht hebben op de ondersteuningsbehoeften van de leerlingen, bekijken we hoe je daaraan tegemoet kunnen komen door het hanteren van een goed lesmodel met voldoende differentiatiemogelijkheden. Dit alles om ervoor te zorgen dat leerlingen bij rekenen gaan presteren naar hun mogelijkheden. Vervolgens bekijken we ook hoe je dat op een goede, werkbare manier kunt beschrijven in een periodeplan. Een periodeplan dat een actief werkplan is voor in de klas, dat richting geeft aan de lesvoorbereiding en de uitvoering van de rekenles. Hierbij leggen we de link naar het OPP van de leerlingen, met de uitstroomniveaus en met de passende perspectieven.

Onze diensten

Door middel van scholing, training en coaching, liefst in samenwerking met een verandergroep van de school, werken we aan de verbetering van het rekenonderwijs in jouw s(b)o-school. Hierdoor hebben leerlingen meer plezier in de rekenles, ben je als leerkracht trots dat jouw leerlingen meer in ontwikkeling zijn en gaan de rekenopbrengsten omhoog. Ben je benieuwd wat wij voor jou kunnen betekenen? Neem dan contact op met Ivy Bongaerts via ivybongaerts@bco-onderwijsadvies.nl of 06-41615983.

Ervaring uit de praktijk - Mgr. Hanssenschool in Hoensbroek

Met een rekenverbetertraject gericht op vaardigheden van de leerkracht, individuele coaching hierop door de intern begeleider en de toepassing van Passende Perspectieven werkt de Mgr. Hanssenschool in Hoensbroek aan betere rekenresultaten. De Mgr. Hanssenschool is een school voor speciaal onderwijs voor kinderen met taalontwikkelingsstoornissen en kinderen die slechthorend of doof zijn. 'Het enthousiasme voor rekenen is terug bij leerkrachten én leerlingen.' Lees het artikel uit onze nieuwsbrief van mei 2015