Prowise Presenter – we maken er onderwijs van!

Dienst

Heb je als leerkracht een digibord met de Prowise Presenter software in je groep en weet je soms niet helemaal waar alle knoppen voor dienen? Of ken je wel alle knoppen, maar merk je dat je de software altijd op dezelfde manier inzet, bijvoorbeeld tijdens een instructie? Wij maken je in een aantal sessies wegwijs in de mogelijkheden van de software.

De Prowise Presenter software is een veelgebruikt programma in het onderwijs, kan op elk digibord worden ingezet en kan, mits goed ingezet, een enorme meerwaarde bieden voor de leerkracht en de kinderen.

Het werken met én didactisch inzetten van de Presenter software

In drie bijeenkomsten leer je de mogelijkheden van de Presenter bordsoftware kennen.
Tijdens deze sessies behandelen we náást de knoppentraining, ook de didactische inzet van het programma. Hierbij worden de 'oohs en de aahs', vertaald naar interactieve lessen en de mogelijkheden die het programma kan bieden. Kortom: We maken er onderwijs van!
Deze sessies zijn praktisch van aard en we maken dus gebruik van jouw eigen digibord. De inhoud kan direct in de praktijk worden toegepast, zodat het jouw didactisch handelen verrijkt en versterkt. De bijeenkomsten zijn geschikt voor alle doelgroepen, zowel de VVE als PO en VO.

Ervaring uit de praktijk

Basisschool St. Odulfus in Helmond betrok enthousiaste bovenbouwleerlingen bij het maken van digitale lessen voor groep 1-2 met Prowise Presenter. Leerkracht Marieke Raijmakers vindt het een verrijking voor het onderwijs. ‘Het helpt mij bij mijn klassenmanagement en tegelijkertijd zie ik kinderen uit groep 8 opbloeien en kleuters gemotiveerd aan de slag gaan. Een win-winsituatie.’

Lees het artikel uit onze nieuwsbrief van november 2017

Aan de slag

Wil je meer weten over de bijeenkomsten? Heb je nog vragen? Neem dan contact op via gertcusters@bco-onderwijsadvies.nl, hij helpt je graag verder.