Schoolbreed breinkennis integreren met het programma Aan!

Dienst

Leerlingen die op 'aan' staan zijn betrokken, werken hard, leren veel en hebben daar plezier in. We weten steeds beter wat leerlingen motiveert. Het programma Aan! brengt die inzichten bij elkaar. Niet als losse ingrediënten, maar als een geïntegreerde aanpak, passend bij jouw school.

Breinvriendelijk leren, bewegend leren, coöperatief leren, meervoudige intelligentie en activerende didactiek, ook met digitale media... je hebt als leerkracht vast wel eens een workshop gevolgd over een of meer van deze thema’s. Je leert nieuwe werkvormen, probeert ze uit, maar mist de borging, bijvoorbeeld in een domein als taal, rekenen en wereldoriëntatie. Of je wilt naar een schoolbrede aanpak. Dan is Aan! iets voor jouw school. 

“Sinds we onze leerlingen meer laten bewegen, ook in de klas, is er een positievere sfeer ontstaan in de groepen.” 

 Aan! Is een programma op maat voor jouw school: 

  • Met een schoolscan brengen we in kaart hoe ‘aan’ de leerlingen van jouw school staan en wat de leerkrachten doen om dat te bewerkstelligen. 

  • We brengen wat we zien en waar je team naartoe wil bij elkaar in een programma. 

  • We kiezen met het team een passende aanpak, met bijvoorbeeld studiebijeenkomsten, 'lesson studyontwerpwerkbijeenkomsten of de samenstelling van leerteams. 

  • We begeleiden het team bij de aanpak én met passende bronnen. 

  • We brengen de ontwikkeling van de school in beeld. 

“We hebben de spreekbeurt afgeschaft. Leerlingen mogen zelf een vorm kiezen om hun kennis over een onderwerp te presenteren. Dat kan ook een kwis of een escape room zijn. Moet je ze dan eens zien!” 

De elementen van Aan! zijn gebaseerd op (recent) wetenschappelijk onderzoek én praktijkervaring van de vele scholen waarop onze adviseurs actief zijn. 

Hoe ga jij je leerlingen (nog meer) op ‘aan’ zetten? Neem contact op met een van onze adviseurs.