Passend omgaan met boeiende gedragsvarianten PO en VO

Dienst

Elke docent kent ze wel. Leerlingen met druk, impulsief, angstig, opstandig of star en in zichzelf gekeerd gedrag. Maar hoe gaat u er in uw groep mee om. Wij bieden u evidenced based aanpakken om beter en bewuster af te stemmen op deze leerlingen.

U start altijd met de introductie-bijeenkomst. Daarna kunt U een keuze maken uit één of meerdere modules; ADHD, ASS, Angst- en stemmingsstoornissen, ODD en CD, dyslexie en dyscalculie. Deze bijeenkomsten worden zowel in-company gegeven als in een cursusaanbod (nascholing). Bekijk de modules afzonderlijk voor verdiepte informatie.

Deze scholing biedt door het vergroten van uw kennis aanknopingspunten om binnen uw school te komen tot een continuüm van gedeeld pedagogisch handelen: van preventie en licht-curatief handelen naar specifiek evidence-based aanbod voor de zeer intensieve groep. Het vergroten van het handelingsrepertoire van de leerkrachten is hierbij steeds het uitgangspunt.
De scholing geeft overzicht, inzicht en samenhang binnen handelingsgerichte kaders. Vanuit die kaders wordt ingegaan op mogelijkheden én grenzen voor passend onderwijs in uw schoolpraktijk van alledag. Theorie en praktijk zullen daarbij hand in hand gaan door praktische toepassingen, videomateriaal, casuïstiek en ervaringsscreening. 
Een boeiende cursus die bij deelnemers uit vorige jaren steeds tot enthousiaste reacties en hoge waarderingscijfers leidde!

Implementatie Passend omgaan me boeiende gedragsvarianten in het PO en VO

Om de opbrengsten van de scholing binnen het eigen schoolsysteem te implementeren kunnen verschillende routes worden gekozen. Scholen kiezen bij voorkeur voor een schoolbrede aanpak, waarbij zoveel mogelijk leerkrachten in een periode van vier jaar alle modules volgen. 
Kleine scholen kunnen de keuze maken om samen met andere scholen gebruik te maken van dit aanbod. Alles om de leerkrachten binnen de scholen zo goed mogelijk te bedienen waar het gaat om het realiseren van passend onderwijs.

.

modules:

1. ADHD en ADD: Boeiend maar vermoeiend

2. Autisme: Help!... een autist in de klas

3. Angst en stemmingsproblematiek: Wat gaat er toch in dat hoofdje om?

4. Oppositioneel gedrag: Hoe blijf ik (ze) de baas?