Oudercursus Jij bent belangrijk voor de ontwikkeling van je kind

Dienst

Kinderen opvoeden en begeleiden in hun ontwikkeling is niet altijd even gemakkelijk. De peuterpuberteit, zindelijk worden, leren praten en luisteren vragen vaak veel geduld en energie van ouders. Soms is het dan fijn om hier wat extra ondersteuning in te krijgen door bijvoorbeeld een cursus te volgen samen met ouders met kinderen in dezelfde leeftijd.

'Jij bent belangrijk voor de ontwikkeling van je kind' is een leuke cursus voor ouders met kinderen in de leeftijd van 0 - 6 jaar, die hun kind willen helpen in zijn of haar ontwikkeling. Er is plaats voor maximaal 10 deelnemers. Oma's en opa's zijn ook welkom. De cursus kan worden ingekocht door organisaties of door ouders bij voldoende deelnemers. Wij geven een aanbod op maat.

Wat houdt de cursus in?

De cursus bestaat uit zes wekelijkse bijeenkomsten van drie uur. Elke bijeenkomst bestaat uit een theoretisch gedeelte met de ouders, gevolgd door het in praktijk brengen van het geleerde tijdens een activiteit van ouder en kind. Van deze activiteit wordt een video-opname gemaakt. Tijdens de daaropvolgende bijeenkomst worden de gemaakte opnames besproken.
Tijdens 'Jij bent belangrijk voor de ontwikkeling van je kind' leren de ouders dat de manier waarop je contact maakt met je kind het verschil maakt: je leert hoe je je kind kunt Volgen, hoe je je kunt Aanpassen aan je kind en hoe je kunt Toevoegen. Daarnaast is er tijd om ervaringen uit te wisselen met andere ouders op het gebied van bijvoorbeeld opvoeding.
Ouders die de cursus hebben gevolgd zijn heel enthousiast. Ze geven aan dat het maken en terugkijken van de video-opnames helemaal niet eng is. Het toepassen van de geleerde technieken heeft duidelijk effect op het contact met hun kind. Ook het uitwisselen van ervaringen op het gebied van opvoeding wordt als zeer zinvol ervaren.

Enkele reacties van ouders uit voorgaande cursussen

  • "Ik geniet nu veel meer van mijn kind!"
  • "Voor mij is dit echt een openbaring! Eerst was het in bad doen van de kinderen heel stressvol, maar nu pas ik het Volgen en Aanpassen toe en is het een heel gezellig moment van de dag".
  • "Het is goed om zo bewust naar je kind te kijken en te luisteren".
  • "Ik pas de principes van Volgen/Aanpassen/Toevoegen zelfs toe in mijn werk".

Voorafgaande aan de start van de cursus wordt een voorlichtingsbijeenkomst gehouden. Tijdens deze voorlichting krijgt u praktische informatie over de inhoud van de cursus, kunt u al kennismaken met de cursusleidster en de andere ouders en kunnen eventuele vragen met betrekking tot de cursus gesteld worden.

Ervaring uit de praktijk

Het valt niet altijd mee om kinderen te helpen in hun ontwikkeling. Peuterspeelzaal Mengelmoes in Roermond stimuleert ouders met kinderen tussen 0 en 6 jaar de cursus ‘Jij bent belangrijk’ te volgen. Het helpt ouders enorm en daardoor ook mij’, zegt Mary Sijbers van Mengelmoes.

Lees het artikel uit onze nieuwsbrief van november 2017