Oppositioneel gedrag: Hoe blijf ik (ze) de baas?

Dienst

Binnen het onderwijs komen steeds meer leerlingen voor die oppositioneel gedrag laten zien. Deze jongeren maken het leven van de docent vaak niet makkelijk. Duidelijk is dat deze doelgroep een specifieke aanpak nodig heeft. De uitdaging is om verder te kijken dan het gedrag dat we aan de buitenkant zien

Meer kennis over de aard en achtergrond van de problematiek leidt vaak tot meer begrip voor het moeilijke gedrag van deze jongeren en daardoor tot meer motivatie om met deze doelgroep aan de slag te gaan.Deze leerlingen lijken er alles aan te doen om niet leuk gevonden te worden en/of om een goede sfeer in de klas te verstoren. Maar is die leerling zo gewetenloos als hij lijkt? Is het echt een koele kikker? Of zit er onder al die bombarie van oppositioneel gedrag een gekwetste jongere met een problematisch verleden, die niet beter weet dan opstandig te zijn? Meer kennis over de aard en achtergrond van de problematiek zorgt ook voor meer inzicht in wat werkt.

Deze scholing maakt deeluit van ons aanbod boeiende gedragsvarianten. Aan bod komt achtergronden over over leerlingen met oppositioneel gedrag/ODD/CD.  Versterken van uw eigen reflectiemogelijkheden is hierbij van groot belang om uw handelingsmogelijkheden in de omgang met deze doelgroep te versterken.

BCO ontwikkelde als antwoord op deze vragen een cursus die met veel succes op scholen voor voortgezet onderwijs werd gegeven, zowel op VMBO als op HAVO/VWO scholen. Dit schooljaar is deze cursus aangepast voor het primair onderwijs. Deze scholing is gevalideerd door de registercommissie van Registerleraar met 12 RU (registeruren).