Opbrengstbewust spelen

Dienst

Opbrengstgericht werken en spel, kan dat samen? Wij weten zeker van wel!
Een rijke speelleeromgeving, kennis van spelontwikkeling en spelbegeleiding en een frisse blik bij de themavoorbereiding kunnen helpen bij de ontwikkeling van spel in jouw groep.

Spel in de brede zin, dus alle soorten spel, en spel in alle hoeken. Van opbrengstgericht werken naar opbrengstbewust spelen! Materialen voor de fietsenmaker

In verschillende bijeenkomsten gaan we aan de slag met de volgende onderwerpen:
- Hoe kun je de kracht van het spelen en van spelbegeleiding gebruiken om de ontwikkeling van kinderen te stimuleren?
- Hoe kun je door spel werken aan brede doelen, zoals problemen oplossen, zelfsturing, wereldverkenning en samen werken?
- Hoe kun je door spel werken aan specifieke doelen, zoals woordenschatontwikkeling en rekenbegrippen?
- Hoe kunnen spelen en opbrengstbewust handelen meer in balans komen?

Na deze training:
- Heb je inzicht in de fasen van spelontwikkeling.
- Weet je hoe je spel van jonge kinderen kunt verrijken.
- Weet je hoe je het basisaanbod moet vormgeven.
- Heb je nieuwe frisse ideeën voor de verschillende spelhoeken in je groep

Deze training wordt op maat gemaakt en binnen je instelling gegeven.

OBS Brandevoort Helmond

Leerkracht Agnes Lindhout verstopt rekendoelen in een rollenspel. Zo daagt ze haar kleuters uit. 'Al spelend ontdekken ze rekentaal. Dan zie je meer betrokkenheid en zijn ze meer geboeid dan wanneer je een sommetje vraagt.'

Lees het artikel uit onze nieuwsbrief van januari 2018

Basisschool De Regenboog Schaijk

De kleuters in unit 1-2 van basisschool De Regenboog in Schaijk hebben een heuse doelenmuur: een hulpmiddel voor leerkrachten Vera Wolters en Susan Hoogenboom om met de kinderen - vooraf en achteraf - te bespreken wat er geleerd en geoefend wordt. 'Het konijn vouwen was een makkie, maar opruimen vond ik moeilijk', bekent een kleuter.

Lees het artikel uit onze nieuwsbrief van mei 2017 

Lees hoe de doelenmuur kleuters en leerkrachten houvast biedt

Basisschool De Violier Echt

Een themagroepsplan, werkplan en evaluatie. Met drie handige formulieren werkt basisschool De Violier in Echt doelgericht en efficiënt aan de ontwikkeling van alle kinderen in groep 1 en 2. Leerkrachten Marlies Beckers en Truus Lebens zijn er enthousiast over.

Lees het artikel uit onze nieuwsbrief van mei 2016

Lees meer over de werkwijze en het themagroepsplan

Daltonschool De Hommel Venray

Te veel lesjes, te veel opdrachten, te veel werken vanuit het boek. De leerkrachten van groep 1, 2 en 3 van Daltonschool De Hommel in Venray vonden dat ze te schools werkten. Ze brachten het spel terug in de klas, als onderdeel van een rijke leeromgeving.

Lees het artikel uit onze nieuwsbrief van mei 2015

 

Bekijk ons aanbod voor jonge kind

Kenmerken

  • spel
  • opbrengst bewust