Opbrengstbewust spelen

Dienst

Opbrengstgericht werken en spel, kan dat samen? Wij weten zeker van wel! Een rijke speelleeromgeving, kennis van spelontwikkeling en spelbegeleiding en een frisse blik bij de themavoorbereiding kunnen helpen bij de ontwikkeling van spel in jouw groep.

Spel in de brede zin, dus alle soorten spel, en spel in alle hoeken. Van opbrengstgericht werken naar opbrengstbewust spelen.

In verschillende bijeenkomsten gaan we aan de slag met de volgende onderwerpen:

  • Hoe kun je de kracht van het spelen en van spelbegeleiding gebruiken om de ontwikkeling van kinderen te stimuleren?
  • Hoe kun je door spel werken aan brede doelen, zoals problemen oplossen, zelfsturing, wereldverkenning en samen werken? 
  • Hoe kun je door spel werken aan specifieke doelen, zoals woordenschatontwikkeling en rekenbegrippen? 
  • Hoe kunnen spelen en opbrengstbewust handelen meer in balans komen?

Na deze training:

  • Heb je inzicht in de fasen van spelontwikkeling.
  • Weet je hoe je spel van jonge kinderen kunt verrijken. 
  • Weet je hoe je het basisaanbod moet vormgeven. 
  • Heb je nieuwe frisse ideeën voor de verschillende spelhoeken in je groep

Deze training wordt op maat gemaakt en binnen je instelling gegeven.