Onderzoek naar Ernstige Reken-Wiskundeproblemen en Dyscalculie

Dienst

Er zijn kinderen bij wie de rekenontwikkeling niet op gang komt ondanks intensieve begeleiding. Dit kan wijzen op ernstige rekenwiskundeproblemen of dyscalculie. Middels diagnostisch onderzoek geven wij je een specifiek beeld van de problemen om adequaat te kunnen handelen.

Definitie van dyscalculie

Ernstige rekenwiskundeproblemen kunnen ontstaan wanneer het gedurende langere tijd niet lukt om de juiste afstemming te realiseren van het onderwijsaanbod op de onderwijsbehoeften van de leerling. Ondanks tijdig ingrijpen, deskundige begeleiding en zorgvuldige pogingen tot afstemming kunnen dyscalculie en ernstige rekenwiskundeproblemen ontstaan. Indien de problemen hardnekkig blijken te zijn worden ze waarschijnlijk belemmerd door factoren die hun oorsprong vinden in het kind. Problemen zijn ernstig als na deskundige begeleiding gedurende een half jaar, na extern diagnostisch onderzoek, de leerling niet of nauwelijks aantoonbaar vooruitgang laat zien, met name in het domein getallen en bewerkingen.
Bron: Protocol Ernstige Reken-Wiskundeproblemen en Dyscalculie (ERWD)

Wat kun je van ons verwachten?

In het diagnostisch onderzoek - volgens de richtlijnen van het Protocol ERWD - doorlopen we verschillende fasen. Wij willen voorkomen dat een leerling ten onrechte het stempel dyscalculie krijgt, terwijl de oorzaak heeft gelegen in het rekenonderwijs dat onvoldoende afgestemd is geweest. Bron: Protocol ERWD
Heeft een leerling hardnekkige rekenproblemen en heb je het vermoeden dat er sprake is van dyscalculie? Via een handelingsgericht onderzoek kijken we waar de onderwijsbehoeften van de leerling liggen en adviseren we hoe je adequaat om kunt gaan met de rekenproblemen. Eveneens brengen we de verklarende factoren in beeld. Bij voldoende signalen van dyscalculie geven we een ERWD-indicatie af. Na een periode van een half jaar intensieve begeleiding evalueren we de rekenontwikkeling van de leerling en kan mogelijk dyscalculie worden vastgesteld.

Neem voor meer informatie contact op met Renske de Wit via renskedewit@bco-onderwijsadvies.nl of 077-3519284.