Onderwijsondersteuning zieke leerlingen

Heb je een langdurig of chronisch zieke leerling in de klas? Of heeft een van de kinderen een ongeluk gehad waardoor het onderwijs volgen lastig is? Onderwijs volgen is voor zieke leerlingen van groot belang.

Onderwijs volgen is voor zieke leerlingen van groot belang aangezien ze hierdoor niet in een isolement raken, een leerachterstand kan worden voorkomen en ze zich blijven ontwikkelen. Wil je weten hoe je jouw leerling het beste hierbij kunt ondersteunen?

Juist voor zieke kinderen is het van groot belang dat ze onderwijs op maat krijgen zodat ze geen achterstand oplopen. Dit betekent dat ze vaak extra ondersteuning nodig hebben van de school. De school is zelf verantwoordelijk voor het onderwijsaanbod voor zieke leerlingen, maar kan gebruik maken van de kennis en kunde van een consulent Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen (OZL). De consulent werkt vanuit het netwerk Ziezon. De inzet van consulent OZL wordt landelijk gesubsidieerd waardoor er voor de school geen kosten aan verbonden zijn. Samen met jou gaan we op zoek naar passend onderwijs voor de leerling in het primair- of voortgezet onderwijs.

Bekijk het stroomdiagram voor de werkwijze bij onderwijsondersteuning voor een zieke leerling

Begeleiding van zieke leerlingen in het onderwijs

Onze consulenten Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen (OZL) begeleiden zieke leerlingen in het onderwijs en ondersteunen de school waar nodig is. Wat wordt er van de school verwacht en wat kun je van de consulent verwachten?

Het proces in kort

Gesprek op school
Aanwezig zijn de ouders, leerkracht, leerling, consulent en eventueel andere belangrijke partijen (denk aan GGD of leerplichtambtenaar). Het doel is om de mogelijkheden van het onderwijs op de school vast te stellen. Na het gesprek stelt de school een zorgplan (ontwikkelingsperspectief) op. De consulent heeft hierin een adviserende rol.
Het plan wordt uitgevoerd
Iedereen akkoord? Dan coördineert en stemt de consulent het onderwijs af op de zieke leerling in het ziekenhuis, thuis en op school.
Huisbezoek
De consulent kan bij de leerling thuis op bezoek komen en kijken wat er mogelijk is op het gebied van onderwijsondersteuning. De consulent geeft zelf geen onderwijs, maar denkt mee over de plannen en het organiseren van schoolwerk.
Evaluatie
Na 6 á 8 werken vind er een evaluatie plaats door alle betrokken partijen. Het plan wordt waar nodig bijgesteld.
Afsluitend gesprek
Loopt het onderwijs voor alle partijen? De begeleiding van de consultent zal dan afgerond worden.

KlasseContact: digitale ondersteuning van onderwijs voor zieke leerlingen

KlasseContact is een oplossing voor leerlingen die langdurig en ernstig ziek zijn en hierdoor niet naar school kunnen gaan. Vanuit thuis kunnen ze aanwezig zijn in de klas via beeld- en geluidverbinding. Zo kunnen de leerlingen toch hun lessen volgen en in contact blijven met klasgenootjes. KlasseContact is een initiatief vanuit KPN Mooiste ContactFonds en Onderwijsontwikkeling Nederland.

De inzet van KlasseContact is kosteloos en altijd onder begeleiding van een consulent OZL

Het proces in het kort

Aanvraag: de wens van de ouders en leerling wordt voorgelegd aan de consulent OZL. De rol van de consulent is ondersteunend en zal de aanvraag indienen en contact houden met KPN.
Na goedkeuring van de aanvraag plant KPN een afspraak in.
Een monteur van KPN zal de Klasgenoot plaatsen en legt aan de klas uit wat dit is.
Vervolgens gaat de monteur naar de leerling, de monteur installeert de laptop en maakt verbinding met de klas. De monteur legt uit hoe het werkt.

Wat kunnen wij nog meer voor je betekenen?

  • Informeren over specifieke ziekten en de gevolgen die de ziekte kan hebben op het gedrag, de ontwikkeling en de schoolcarrière van het kind.
  • Aanbieden van specifieke kennis, informatie, literatuur.
  • Ondersteunen van de school bij het opstellen van een eigen beleidsplan met een schoolprotocol voor het onderwijs aan zieke leerlingen.
  • Ondersteunen van een groep scholen binnen het samenwerkingsverband om gezamenlijk tot een beleidsplan en protocollen te komen.

Vragen over Onderwijsondersteuning zieke leerlingen?

Neem contact op met een van onze consulenten.