Ondersteunen van de implementatie van taal- en leesmethoden

Dienst

BCO Onderwijsadvies is scholingspartner van uitgeverij Zwijsen, Malmberg, Expertisecentrum Nederlands en Stichting Lezen.

Dat betekent dat gecertificeerde adviseurs van BCO Onderwijsadvies implementatietrajecten van methodes begeleiden op maat van de school. Immers, implementatie van een methode betekent meer dan de aanschaf alleen.

  • Zwijsen, o.a. voor Estafette, Taal in Beeld, Lezen in Beeld, Veilig leren lezen, Schatkist
  • Malmberg, o.a. voor Staal, Taalactief, Taaljournaal, Lijn 3, Lekker Lezen, Station Zuid en de e-learning module Leeslink en Grip op lezen
  • Expertisecentrum Nederlands: BLIKSEM
  • Stichting Lezen: Open boek