Netwerk NT2 taal en cultuur 'Op weg met nieuwkomers'

Dienst

Sinds de zomer van 2015 krijgen veel scholen te maken met de instroom van leerlingen die de Nederlandse taal amper beheersen. Hoe vang je hen de eerste tijd op?
Je wilt hen natuurlijk zo snel mogelijk Nederlands leren. Want taal is de sleutel voor alle andere activiteiten. En wat is naast taal van belang?

Wil je je professionaliseren als NT2-expert om kinderen waarvoor Nederlands niet hun moedertaal is, op school goed op te vangen? En wil je samenwerken met professionals met zelfde vraagstukken? Dan is deelname aan het netwerk NT2 taal en cultuur wellicht iets voor jou. Als vertegenwoordiger(s) van de stichting waarvan jouw school deel uit maakt, kun je deelnemen aan dit netwerk.
In september 2015 zijn we gestart met een regionaal netwerk voor leerkrachten, taalcoördinatoren en andere belangstellenden die betrokken zijn bij de opvang van vluchtelingenkinderen en andere nieuwkomers.

Bijeenkomsten en digitale toolkit

In het netwerk wisselen we ervaringen uit en ontwikkelen we samen een digitale toolkit voor bewezen materialen en aanpakken.  Het netwerk komt vier keer per jaar bijeen. Scholen van de deelnemers hebben de mogelijkheid om stagiaires van de opleiding Onderwijsassistent van Gilde Opleidingen Venlo hierbij in te zetten. Tussentijds houden de deelnemers digitaal contact.
Open de digitale toolkit

Wij verwachten

  • Actieve bijdrage van de deelnemer: je werkt met en geeft feedback op de materialen van de digitale toolkit.
  • Opgedane kennis en ervaring deel je op je eigen school en ook op de scholen van de stichting die niet deelnemen aan het netwerk.
  • Inschrijving met accordering van de stichting. 

Wil je hieraan deelnemen?

Laat het ons weten via matcusters@bco-onderwijsadvies.nl