MY POD: gespreksvoering met excellente leerlingen

Dienst

Je hebt ze waarschijnlijk ook in je klas: leerlingen die structureel extra uitdaging nodig hebben. Hoe zorg je ervoor dat excellente leerlingen op hun eigen niveau gemotiveerd aan de slag gaan en hoe daag je ze voldoende uit? Hoe laat je de lesstof van de excellente leerlingen aansluiten bij de lesstof van de rest van de klas en eventueel bij de plusklas?

Download op deze pagina alle materialen die je nodig hebt om te werken met MY POD.

Wat is MY POD?

Excellente leerlingen in groep 3 t/m 8 komen via gesprekken met de (plus)leerkracht tot het ontwikkelen en uitvoeren van een Persoonlijk OnderzoeksDossier (MY POD). Hiermee kunnen ze doelgericht leerstof uit de vaklessen op een onderzoekende manier verder uitdiepen of verbreden. Ze werken op een andere manier aan het thema dat aan de orde is in de reguliere klas. Bij het opstellen van MY POD koppelen leerling en leerkracht samen doelen uit het vakgebied aan doelen voor leren denken.

Rol van de leerkracht

Wat we vaak zien is dat excellente leerlingen als een speer aan het werk gaan zonder eerst een goed doordacht plan te maken of zonder tussentijds te reflecteren voordat ze verder gaan. Bij MY POD heeft de leerkracht de rol van procesbegeleider die de leerlingen middels gesprekken aanzet tot planmatig werken en reflectie en dus ‘even laat stilstaan’. De handreiking geeft je hiervoor aanwijzingen.

Handreiking MY POD

Samen met Expertisecentrum Nederlands ontwikkelden wij een handreiking voor excellente leerlingen én hun leerkrachten. De handreiking bestaat uit zes delen: 

Inleiding bij de handreiking
• Deel 1 voor groep 3-4: Gespreksleidraden voor de leerkracht van groep 3-4
• Deel 1 voor groep 5-8: Gespreksleidraden voor de leerkracht van groep 5-8
• Deel 2 voor groep 3-4: Leerdoelenoverzicht voor de leerkracht van groep 3-4
• Deel 2 voor groep 5-8: Leerdoelenoverzicht voor de leerkracht van groep 5-8
• Deel 3 voor groep 3-4: MY POD voor de leerling in groep 3-4
• Deel 3 voor groep 5-8: MY POD voor de leerling in groep 5-8
• Deel 4: Suggesties verrijkingsmateriaal voor de leerkracht
• Deel 5: Implementatietips voor de schoolleider en de leerkracht
• Deel 6: Achtergronden en verantwoording bij de handreiking

Meer informatie

Wil je meer weten over de implementatie van MY POD? Neem contact op met matcusters@bco-onderwijsadvies.nl

Kenmerken

  • Leergesprekken
  • Kindgesprekken